Uudised

Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link allkirjastas DRIVER+ treeningmooduli kontaktpunkti koostöölepingu

DRIVER+ treeningmooduli kontaktpunkti koostöölepingu allkirjastamine

Teisipäeval, 18.02 allkirjastas rektor Marek Link ja DRIVER+ projekti juht Dr. M.P.W. van Berlo koostöölepingu, millega luuakse treeningmooduli kontaktpunkt Sisekaitseakadeemiasse.

„Eile allkirjastasime koostööleppe DRIVER+ projekti konsortsiumiga, mille kohaselt hakkab just Sisekaitseakadeemias asuma kontaktpunkt, mis aitab leida ja testida olemasolevaid ja uusi innovaatilisi lahendusi kriiside ennetamiseks, juhtimiseks ja tagajärgede likvideerimiseks," ütles Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link. Kontaktpunkti loomine Sisekaitseakadeemias on osa suuremast ambitsioonist, millega luuakse üleeuroopaline ekspertiisikeskuste võrgustik kriisijuhtimise valdkonnas.

DRIVER+ on kriisijuhtimise innovatsiooniprojekt, mis toob kokku kriisivaldkonna praktikud, teadustöö tegijad, ametnikud ning tehnoloogiaeksperdid üle Euroopa. DRIVER+ eesmärk on olemasolevate ja uute võimalike innovaatiliste lahenduste hindamine kriisireguleerimise valdkonnas enne, kui neid töös kasutama hakatakse. Uusi innovaatilisi lahendusi testitakse katsetel, et hinnata nende efektiivsust.

Treeningmooduli eesmärk on õpetada katsete läbiviimist, hinnata uusi innovaatilisi lahendusi ja sealjuures kasutada ka teisi projekti tulemeid.

Sisekaitseakadeemia on projektis osalenud aastast 2017 ja olnud treeningmooduli üks loojatest. Hea tahte lepinguga võtab Sisekaitseakadeemia endale õiguse õpetada ka teisi kriisijuhtimise praktikuid üle Euroopa. See tähendab, et üleeuroopaliselt on SKA kontakt nendele organisatsioonidele, kes soovivad läbida treeningmooduli ja oma katseid korraldama hakata. Koos mitmete teiste ekspertiisikeskustega moodustatakse üleeuroopaline võrgustik, mille ülesandeks on DRIVER+ väljundite säilitamine ja uuendamine.

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Lisaks korraldatakse Sisekaitseakadeemias täiendusõpet ning osa saab võtta erialasest teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusest. Erialase ettevalmistuse saab pääste-, finants-, justiits- ning politsei- ja piirivalvekolledžist, magistriharidust pakub sisejulgeoleku instituut. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks.

Treeningmoodul on üleval Moodle keskkonnas ja kõigile soovijatele ligipääsetav kasutades otsingusõna „DRIVER+ Training Module“. Täpsemat informatsiooni saab Sisekaitseakadeemia arendusprojektide arendusjuhilt Kaisa Kägult (kaisa.kagu [at] sisekaitse.ee).