Uudised

Sisekaitseakadeemia sai Eestis esimesena Tervisliku ülikoolilinnaku sertifitseerimismärgise

Foto

Veebruari keskel liitus Sisekaitseakadeemia Rahvusvahelise Üliõpilasspordi Föderatsiooni (FISU) algatatud Tervisliku ülikoolilinnaku (Healthy Campus) programmiga, et parandada enda kõrgkooli kogukonna heaolu liikumise ja tervise valdkonnas.

Akadeemia on esimene Eesti kõrgkool selles programmis ja kuulub nüüd ka kogu maailmas esimese paarikümne kõrgkooli sekka, kes on Tervisliku ülikoolilinnaku sertifitseerimismärgiseni jõudnud. Kokku on seni programmiga liitunud üle 60 kõrgkooli, aga kuna tegevused on alles algusjärgus, loodab FISU sellesse edaspidi kaasata sadu miljoneid inimesi.

„Kõrgkoolides, kuhu koguneb edumeelne osa elanikkonnast, peaks olema tervislikku ja säästlikku eluviisi soodustav keskkond, võimalused kehaliseks aktiivsuseks ja mitmekülgseks toitumiseks ning kõik see võiks iseenesestmõistetavana meie igapäevaellu kuuluda. Kui oskame teha tervislikke valikuid ja oleme nendega harjunud, kanduvad need edasi ka vilistlaste töökohtadesse ja peredesse. Omamoodi on see programm justkui maailma parandamine, milles tuleb alustada iseendast,“ tõdes akadeemias programmi tegevusi koordineeriv spordijuht Epp Jalakas.

Programm on üles ehitatud kriteeriumite täitmisele. Kõrgkoolil tuleb koguda ja esitada tõendeid, mis näitavad nõuete täitmist ja tõendite piisavuse korral kinnitab audiitor nende vastavuse kehtestatud tingimustele. Kokku on eri valdkondades 100 kriteeriumit. Sisekaitseakadeemia on täitnud 100-st kriteerumist juba 39.

Programm annab akadeemiale võimaluse tervishoiuküsimustega terviklikult ja regulaarselt tegeleda, parandades seeläbi õpilaste, töötajate ja kogukonna heaolu. Akadeemia on juba kaardistanud erinevad tegevused ja loonud kriteeriumitele vastavaid valdkonna arendusrühmi, kaasates kõiki akadeemia liikmeid ja erinevaid huvigruppe.

Paralleelselt uute arendustegevustega on akadeemia esitanud aktiivselt tõendeid seni liikumise ja spordi ning vaimse tervise ja haiguste ennetuse valdkonnas tehtu kohta, mille alusel on jõutud sertifitseeritud staatuseni. Edasiste tegevuste ja andmete esitamise järgi selgub, millal ja millise taseme märgi meie kõrgkool tulevikus saab.

Akadeemias on peetud programmi arenduspäev ja uute eesmärkide kavandamisel kaasatakse võimalikult suurt osa akadeemia kogukonnast.

Loe veel SIIT!