Uudised

Sisekaitseakadeemia tehnoloogika e-kursus pälvis kvaliteedimärgi

foto

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) kuulutas 20. mail kõrghariduse kevadseminaril „Digiäkk  2.0“ välja 2022. aasta e-kursuse nominendid ning aasta e-kursuse. Seminaril uuriti toimunud arenguid digiõppe rakendamisel kõrgkoolides, jagati head praktikat ja tunnustati e-kursuse kvaliteedimärgi pälvinud kursuseid. Sel aastal esitati e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru rekordiliselt 132 taotlust erinevatest ülikoolidest, kõrgkoolidest, kutseõppeasutustest ja üldhariduskoolidest üle Eesti, millest 97 kursust tunnistati kvaliteedimärgi vääriliseks. Täpsem ülevaade SIIN.

Sisekaitseakadeemia MOOC „Tehnoloogika – tehnoloogia trendid ja suunad globaalses kontekstis“ pälvis samuti kvaliteedimärgi. Akadeemiale on see seitsmes kvaliteedimärk, viimasest kvaliteedimärgi saamisest on möödunud viis aastat. Kõik läbi aastate tunnustuse osaliseks saanud kursused on näha SIIN.

E-kursuse kvaliteedimärki antakse välja selleks, et tõsta e-kursuste kvaliteeti nii kõrghariduses, kutseõppes kui ka üldhariduses, ja jagada häid kogemusi. Kvaliteedimärk näitab e-kursuse väga head taset. Märk on tunnustuseks e-kursuse loojale ja tegijale, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Samas kinnitab E-kursuse kvaliteedimärk õppijale, et kursus ja selle läbiviimise tase vastavad kvaliteedinõuetele.

Sisekaitseakadeemia kvaliteedimärgi saanud tehnoloogika e-kursus

Tehnoloogika MOOC valmis täiendusõppe keskuse eestvedamisel ja digitiimi abiga. E-kursus viidi läbi ajavahemikul 1.02–14.03.2021. Kursusele registreerus 130 huvilist, kellest 96 läbis kursuse. Loe toimunud kursuse kohta täpsemalt SIIT.

Ekspertgrupi hindajate kommentaarid kursusele olid: „Kursus on lihtsa ja loogilise ülesehitusega, taskuhäälinguid ja videoid oli lihtne jälgida, kuna need on sama struktuuri ja kujundusega, sarnase formaadiga kujundus on kõikidel videotel, helifailidel. Organisatsiooni retsensiooni ja õppijate tagasiside põhjal saab kinnitada, et programm oli loogiliselt üles ehitatud ja kergesti arusaadav, teemad olid asjakohased ning õppematerjalid huvitavad ja hästi jälgitavad.

Kursus on hea näide sellest, kus selle väljatöötajaks on meeskond, kes lisaks kursuse sisu loomisele ja tehnilisele ülesehitamisel on teinud arenduskoosolekuid, fookusgrupi arutelusid, kursust disaininud ja testinud pilootrühma peal. Meeskonnatöö tulemusena on valminud kursus, millel on sisukad videod, valmimisse on kaasatud oma eriala eksperte. 

Tunnustame, et kuigi õppijate arv kursusel oli suur 130, lõpetas neist 96, mis on MOOCi tüüpi kursuse puhul on väga hea tulemus.“

logo