Uudised

Sisekaitseakadeemia võõrustab kümmet Moldova piiripolitsei esindajat

Foto

19-23.09 võõrustab Sisekaitseakadeemia kümmet Moldova piiripolitsei esindajat, kes tulnud Eestisse  International Centre for Migration Policy Development (ICMPD[1]) koordineeritavast meetmest The Mobility Partnership Facility (MPF[2]) rahastuse saanud projekti „Novel concept of relocatable aerial surveillance for border security“ osategevuse raames.

Õppevisiit on osategevus kogu projektitegevustest ja selle raames saavad Moldova piiripolitseinikud esmalt ülevaate piirihalduse üldisest korraldusest, seejärel tutvutakse juba kasutusel olevate kaugseire tehnoloogiliste lahendustega kui ka uute innovaatiliste ideelahendustega. Samuti kuulub visiidi juurde piiriala külastus.

Avapauk projektitegevustele anti  juba selle aasta juuli lõpus Moldovas. Kokku lepitud tegevuse eesmärk on tugevdada Moldova piiriala seiresuutlikkust ebaseadusliku piiriületuse ja sellega seotud riskide vastu võitlemiseks. Sellega seoses saab Moldova piiripolitsei Leedu ja Eesti kogemustest kasu õppekäikude, suutlikkuse suurendamise ja heade tavade jagamise kaudu.

Tegevusperiood: 10 kalendrikuud (07/2021-04/2022)

Projekti kogueelarve on ca 850 tuhat EUR, millest suurema mahu moodustavad hangitav varustus – 574 400 eurot, personali kuli – 128 940,23 eurot ja lähetused/ õppevisiidid – 38 414,60 eurot.

Projekti juhtpartner on Vilnius Gediminas Technical University (VGTU/ VILNIUSTECH) koostöös Sisekaitseakadeemiaga. Sihtriigist Moldovast on kaasatud poolteks  Ministry of Internal Affairs (MiA); Border Police of MIA.

Sisekaitseakadeemia poolne projektijuht on Kristian Sirp. Projektimeeskonna tuumikusse kuuluvad Renata Lukk arendusosakonnast, Andres Mumma droonikeskusest, Aleksander Raketski politsei- ja piirivalvekolledžist.

*viide projekti tutvustusele - https://www.migrationpartnershipfacility.eu/what-we-do/actions-pilot-projects/novel-concept-of-relocatable-aerial-surveillance-for-border-security

 

[1] ICMPD (https://www.icmpd.org) teeb koostööd valitsuste, teiste rahvusvaheliste organisatsioonide, uurimisinstituudid ja kodanikuühiskonna liikmetel rändega seotud valdkondade poliitika väljatöötamisel, samuti koolituste jms korraldamisel rändeküsimustega tegelemise oskusteabe edastamiseks. ICMPD eesmärk on edendada uuenduslikku, terviklikku ja jätkusuutlikku rändepoliitikat ning toimida valitsuste ja organisatsioonide teenusevahetusmehhanismina.

[2]    MPF is a European Union (EU) funded initiative contributing to the operationalization of the Global Approach to Migration and Mobility (GAMM). The MPF aims to strengthen the EU dialogue and cooperation on migration and mobility issues with a select number of partner countries in this area.

 

Logo Logo