Uudised

Sisekaitseõppe politseilaagrid

foto

Lõppenud on käesoleva õppeaasta sisekaitseõppe politseilaagrid ning aeg on teha kokkuvõtted.

Kokku osales kolmes kevadises laagris 183 õpilast 12 erinevast koolist ning laagri toimumiskohaks oli akadeemia Tallinna õppekeskus.

Kui minna veelgi täpsemaks, siis:

  • Märtsikuul toimunud esimeses laagris osalesid Jõhvi ja Kilingi-Nõmme õpilased - kokku 52 õpilast.
  • Teises märtsikuu vahetuses osalesid Sillamäe, Orissaare ja Räpina noored - kokku 66 õpilast.
  • Aprillis toimunud kolmandas laagris olid õpilased Narva Kesklinna, Pähklimäe, Soldino Gümnaasiumist ja Vanalinna Riigikoolist, Rakvere Eragümnaasiumist, Põlva Gümnaasiumist ja Valga Gümnaasiumist - kokku 65 õpilast.

Kahepäevase laagri jooksul omandasid õpilased uusi teadmisi ja praktilisi tegevusi näiteks: kriminalistikas, ohutustehnikas ja relvastuses, märulipolitsei varustuse kasutamises, enesekaitses, riviõppes, situatsioonülesannete lahendamises ning panid proovile oma võimed füüsiliste katsete sooritamisega (kätekõverdused, kõhulihaste harjutus, koordinatsiooniharjutus ja 3 km jooks). Vaadates füüsiliste normatiivide tulemuste koondtabelit ning võrrelda varasemate aastate laagrite tulemustega, siis on hea meel tõdeda, et noorte füüsiline vorm on aasta-aastalt paremaks läinud.

Laagritegevuste lõpus täitsid osalejad elektroonselt tagasisideküsimustiku ja koondina võin öelda laagriülemana, et kõik kolm laagrit läksid igati korda ning osalejatele meeldisid läbiviidud õppetegevused.

Peeter Pau, sisekaitseõppe õpetaja