Uudised

Siseminister Alar Laneman külastas Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekeskust

Siseminstri külastus

Täpselt kuu aega tagasi ametisse nimetatud siseminister Alar Laneman tutvus Sisekaitseakadeemia Tallinnas asuva õppekompleksiga.

Värske siseministri võttis vastu Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, kellega üheskoos suunduti ringkäigule õppekompleksi võimaluste ning tingimustega tutvuma.

Sisekaitseakadeemia rektor tõdes, et siseministri külastus on hea võimalus näidata akadeemia tugevusi ning üheskoos mõtestada lahti ka arendamist vajavad kohad. ’’Arutlesime siseministriga eelseisvate väljakutsete teemal – kuidas täita ametite suurenenud vajadus kvalifitseeritud tööjõu järele ning kuidas jõustada ja toetada haldusalale vajalikke rakendusuuringuid, arendustegevusi ja innovatsiooni. Olulise punktina puudutasime ka Sisekaitseakadeemia taristute arengut ning täiendamist just laiapindse riigikaitse ja kriisijuhtimise võimekuste tõstmise vaatenurgast,’’ sõnas Marek Link.


Siseminister sai sisuka külastuse käigus olulise info akadeemiliste tegevuste, õppekavade, õppijate, arendustegevuste, digilahenduste, väliskoostöö, teadustegevuste, arenguvajaduste ja palju muu kohta.

Siseminister Alar Lanemani sõnul tulevad Sisekaitseakadeemiast meie igapäevase turvalisuse tagajad. „Just nimelt akadeemia tagab meie siseturvalisuse ja sisejulgeoleku kandjate järelekasvu ning jätkusuutlikkuse. Tegemist on kooliga, mida on ka paljud teised riigid endalegi eeskujuks seadnud. Olen kindel, et haridus, mis nad siit koolist saavad, on väga kvaliteetne. See on tähtis, sest põhjalik ettevalmistus kujundab tulevaste siseturvalisuse ja sisejulgeoleku töötajate valmisolekut erinevate olukordadega hakkama saamiseks – seda nii igapäevatöös kui ka kriisiolukordades,“ märkis siseminister.

„Tegeleme sellega pidevalt, et akadeemiale oleks antud kõik võimalused kvalifitseeritud õppejõudude ja õpilaste hoidmiseks ning värbamiseks ja seekaudu ametitele kvaliteetse tööjõu tagamiseks. Tõsi on, et palju sõltub siinjuures majanduse käekäigust. Annan endast parima, et järgmistel õppeaastatel oleks võimalik ametitele koolitada rohkem tööjõudu juurde,“ märkis Laneman.

Siseministeeriumi haldusalas tegutsev Sisekaitseakadeemia on unikaalne terves maailmas, sest kogu riigi siseturvalisusega seotud õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Akadeemia valmistab nii kutsehariduse, rakenduskõrghariduse kui ka magistrihariduse tasemel ette sisejulgeolekuvaldkonna spetsialiste. Lisaks korraldatakse Sisekaitseakadeemias täiendusõpet ning osa saab võtta erialasest teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusest. Erialase ettevalmistuse saab pääste-, finants-, justiits- ning politsei- ja piirivalvekolledžist, magistriharidust pakub sisejulgeoleku instituut. Sisekaitseakadeemia visioon on kujuneda aastaks 2025 Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks.

Fotol vasakult: Alar Laneman, Marek Link, Lauri Lugna