Sotsiaalprogrammi „Viha juhtimine“ treenerite koolitus

Koolituselt saadakse oskus viia läbi sotsiaalprogrammi „Viha juhtimine“ (edaspidi VJ) kinnipeetavate ja kriminaalhooldusalustega nii individuaalselt kui ka grupina.

Eesmärk

Koolituse tulemusel omandab õppija oskuse viia läbi sotsiaalprogrammi „Viha juhtimine“ (edaspidi VJ) kinnipeetavate ja kriminaalhooldusalustega nii individuaalselt kui ka grupina.

Sihtgrupp
Kriminaalhooldusametnikud, sekkujad ja psühholoogid, kes on varasemalt läbinud koolituse „Motiveeriv intervjueerimine“ ja kes oma teenistusülesannetest lähtuvalt hakkavad sotsiaalprogrammi „Viha juhtimine“ läbi viima.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • valib VJ programmi sihtrühma sobivad isikud;
  • koostab VJ programmi tegevusplaani;
  • viib VJ programmi õppetunnid kinnipeetavatega läbi individuaalselt ja rühmas;
  • tagasisidestab VJ programmi protsessi selles osalejatele.
Sisu

- VJ programmis osalejate arusaama täiendamine sellest,

  • mis nendega vihastades toimub;
  • miks on vaja oma käitumist kontrollida;
  • milleks on viha talitsemine kasulik.

- VJ programmis osalejate viha talitsemise oskuse edendamine. 

- Iseseisva töö sooritamine (ühe individuaalprogrammi või ühe grupiprogrammi läbiviimine, sh 6. õppetunni häällindistusena salvestamine). 


Õppemeetodid: Loeng, rühmaarutelu, rollimängud, õppevideofilmide analüüs, iseseisev töö.

Maht
50 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.