Sügisel 2022 alustanud mikrokraadikavad


Julgeolekuohud  (14 EAP), 770 €
Õppekava kood: 6.5-12/1737-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on kontseptuaalne ja struktureeritud arusaam tänapäevastest julgeoleku väljakutsetest ning nendega toimetulekuks laiapindse riigikaitse korralduse rakendustest; teadmised tänapäeva meedia toimimisest, vaenulikust mõjutustegevusest ja demokraatlike ühiskondade võimalikest vastumeetmetest, sh psühholoogilisest kaitsest; arusaam küberjulgeoleku alustest, küberkuritegevusest kui kuriteo liigist ja andmekaitsest ning oskused nende valdkondade analüüsimiseks.

TUTVU


Kriisireguleerimine (21 EAP), 1155 €
Õppekava kood: 6.5-12/1704-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on oskused hädaolukorra riski- ja võimeanalüüsiks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi rakendamiseks, samuti suutlikkus aidata kaasa ühiskonna valmisoleku tõstmisele erinevat liiki hädaolukordadeks; arendatud oskused meeskonnatöö-, analüüsi- ja informatsioonivahetuse osas ning kriisireguleerimise ja -juhtimise alal; arusaamine kriisikommunikatsiooni olemusest ja vajadusest, inimeste reaktsioonidest kriisiolukordades.

TUTVU


Ohtude ja konfliktide analüüs (21 EAP), 1155 €
Õppekava kood: 6.5-12/1736-1 
Mikrokraadiprogrammis osalenul on teadmised-oskused erinevat liiki ohtude ja konfliktide analüüsimiseks; arusaam terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu olemusest ning vastumeetmetest; teadmised integreeritud piirihalduse ja sisserände põhimõtetest, konfliktis kohalduvast merevööndite õigusraamistikust ning rahvusvaheliste missioonide olemusest; samuti  teadmised põhimõtetest ning tehnoloogilistest süsteemidest teadmuse ja teabe halduseks.

TUTVU


Ühiskonna õiguskaitse (21 EAP), 1155 €
Õppekava kood: 6.5-12/1705-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on teadmised ja oskused otsuste tegemisel ja kuritegevusprobleemide lahendamisel kasutada kriminaalanalüüsi põhimõtteid ja tehnikaid; arusaam kriminaal- ja karistuspoliitika aktuaalsete probleemide olemusest ning politsei juhtimisest ja paiknemisest valitsemissüsteemis; ülevaade organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu olemusest ning vastumeetmetest; teadmised integreeritud piirihalduse ja sisserände põhimõtetest ja paiknemisest EL sisejulgeoleku süsteemis.

TUTVU