Sündmuskoha fotografeerimine

Koolitusel osaleja teab:
• fotografeerimise ja videosalvestamise põhimõtteid ning fotodele esitatavaid nõudeid;
• kasutatavate fotoseadmete kasutusvõimalusi;
• kuidas fotografeerida vaatlusobjekte pidades silmas kohtufotograafias esitatavaid nõudeid.

Eesmärk

Koolituse tulemusel õppija oskab arvestada fotografeerimise ja videosalvestamise põhitõdedega ning on teadlik fotodele esitatavate nõutest ja fotoseadmete kasutusvõimalustest.

Sihtgrupp
Ametnikud ja spetsialistid, kes puutuvad tööalaselt kokku sündmuskoha vaatluse või tõendite kogumise/jäädvustamisega fotografeerimise või videosalvestiste näol.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

  • teab fotografeerimise ja videosalvestamise põhimõtteid ning fotodele esitatavaid nõudeid;
  • teab kasutatavate fotoseadmete kasutusvõimalusi;
  • oskab fotografeerida vaatlusobjekte pidades silmas kohtufotograafias esitatavaid nõudeid.
Sisu

Fotograafia alused: olulised mõisted ja erinevate parameetrite omavahelised seosed. 
Kohtufotograafia: fotode liigitamine lähtuvalt fotografeeritava ala suurusest.
Fotodele esitatavad tehnilised, sisulised ja menetluslikud nõuded.

Fotografeerimise ja videosalvestamise võimalused fotokaameraga NIKON Coolpix AW130. Fotografeerimine erinevates tingimustes

Fotografeerimine erinevates situatsioonides: vastu päikest, pinnahelgi ja –peegelduse vähendamine.

Panoraamfotode tegemine fotokaameraga NIKON Coolpix AW130.

Praktiline fotografeerimine pimedas kasutades käepäraseid lisaseadmeid: statiiv, välklamp, taskulamp, sõiduki esilaternad vmt.

Tehtud fotode analüüs, küsimused-vastused, tagasiside.

Õppemeetodid: loeng, praktilised ülesanded.


Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.