Suurõnnetuste logistika I

Koolituse tulemusel õppija valib sündmusepõhiise logistika planeerimise, juhtimise, koostöö ja IT lahendused tulenevalt suurõnnetuse ulatuses.

Eesmärk

Koolituse tulemusel õppija valib sündmusepõhise logistika planeerimise, juhtimise, koostöö ja IT-lahendused tulenevalt suurõnnetuse ulatusest.

Sihtgrupp
Sisejulgeoleku ja logistika valdkonna üliõpilased ning avaliku- ja erasektori spetsialistid (logistika, kriisireguleerimine jt).
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

  • rakendab suurõnnetusel logistika planeerimise ja juhtimise põhimõtteid;
  • kavandab ja loob suurõnnetusel logistilised lahendused suurõnnetuse olemusele vastavalt.

Sisu
  • Õigusaktid ja mõisted - kriisireguleerimine, elanikkonnakaitse, erikorrad. Hädaolukordade riskid Eestis ning hädaolukordade lahendamine;
  • suurõnnetuse logistika ja koostöö korraldus päästesündmuse ja paljude kannatanute korral;
  • logistika ja rahvusvahelise abi osutamine ning vastuvõtmine. Pääste- ja humanitaarabioperatsioonid. Abi vastuvõtva riigi toetus (HNS);
  • simulatsiooni tarkvara kasutamine logistika planeerimisel;
  • logistiliste probleemide lahendamise kaasused.    

Õppemeetodid: loeng, simulatsiooniharjutused.

Maht
12 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.