Suurõnnetuste logistika II

Koolituse tulemusel õppija valib sündmuspõhise logistika planeerimise, juhtimise, koostöö ja IT-lahendused tulenevalt suurõnnetuse ulatusest.

Eesmärk

Koolituse tulemusel õppija valib sündmuspõhise logistika planeerimise, juhtimise, koostöö ja IT-lahendused tulenevalt suurõnnetuse ulatusest.

Sihtgrupp
Sisejulgeoleku ja logistika valdkonna üliõpilased ning avaliku- ja erasektori spetsialistid (logistika, kriisireguleerimine jt).
Õpiväljundid
Koolituse tulemusel õppija:
  • teab logistika juhtimise põhimõtteid suurõnnetuse puhul;
  • planeerib suurõnnetuse logistilised lahendused vastavalt logistika planeerimise ja juhtimise põhimõtetele.
Sisu
  • Logistika planeerimine, stsenaariumipõhiste logistiliste lahenduste kavandamine, logistika juhtiine ning logistikaga seotud probleemide lahendamine simulatsiooniharjutustel;
  • kaasuste planeerimine vastavalt suurõnnetuse logistika planeerimise ja juhtimise põhimõtetele ning temaatilistele lähteülesannetele;
  • etteantud stsenaariumi alusel suurõnnetuse logistiliste lahenduste kavandamine ja esitamine simulatsiooniharjutusel etteantud rollis.

Õppemeetodid: loeng, simulatsiooniharjutused.

Maht
12 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.