Uudised

Tänusündmusel “Kuldne Tõkkepuu” tunnustati õpetajate ohutusõppe projekti

Foto

Reedel 24.09.2021 tunnustas Eesti Vabariigi siseminister Kristian Jaani, Operation Lifesaver Estonia tänusündmusel “Kuldne Tõkkepuu”, organisatsioone ja vabatahtlikke panuse eest raudteeohutuse valdkonnas. 

Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli vanemlektor Kadi Luht-Kallast tunnustati tänukirjaga aktiivse koostöö ja OLE kaasamise eest akadeemia ohutusõppe projektis.​​​​​​​

Projekt „Õpetajate ohutusõpe“ toimus perioodil 12.08.2019–31.01.2021. Baaskoolitus „Ohtude ja süütegude ennetus“ toimus 8-s koolis ja sellel osales 215 õpetajat ning jätkukoolitus „Elanikkonnakaitse hädaolukordades“ toimus 6. ja 8. jaanuaril veebis ning seal osales 67 õpetajat, lisaks veel lasteaedade ja koolide juhid. Kokku koolitati 282 õpetajat üle Eesti!

Projektitegevusi planeerides oli koolitustegevusele seatud eesmärk, et koolituse läbinud õpetajad oskaksid edukamalt üld- ja ainealaste pädevuste lõimingus toetada õpilaste ohutusalaste teadmiste arengut, lähtudes väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatust. Sealjuures oli akadeemiapoolseks läbivaks sõnumiks see, et turvalisus algab meist endist! ​​​​​​​

Palju õnne!

OLE on 2004 aastal AS Eesti Raudtee eestvedamisel asutatud mittetulundusühing, mille missiooniks on suurendada oluliselt elanikkonna teadlikkust raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest ja õiguspärasest käitumisest raudteel, eesmärgiga vähendada raudteedel toimuvate liiklusõnnetuste ning nendes hukkunud ja vigastatud inimeste arvu. ​​​​​​​