Kutseõppe

Päästja

Päästja erialale avalikku konkurssi ei toimu ja õppima pääseb ainult Päästeameti suunamiskirja alusel kaks korda aastas. Selleks on vaja huvilistel pöörduda enda piirkonna päästekeskuse poole.

  • Lõuna päästekeskuses Eva-Liisa Arro, tel 733 7309; 507 0545
  • Põhja päästekeskuses Käthlin Pukk, tel 628 7500; 5860 7172
  • Ida päästekeskuses Nelet Verbin, tel 339 1906; 5565 2063
  • Lääne päästekeskus Anna-Kaisa Tõnissoo,  tel 444 7814; 5309 5536

 

Politseiametnik

 

Politseiametniku eriala õppekava on väga praktilise suunitlusega andes õppuritele vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad eriala lõpetajal töötada Politsei- ja Piirivalveametis patrullpolitseiniku või piirivalvurina.  Soovijad saavad politseiametniku kutseõppe käigus läbida valikmooduli  "Merel ja piiriveekogul otsingu- ja päästetööde läbiviimine" ning sooritada piirivalvuri kutsetunnistuse saamiseks kutseeksami.

 

Viimane muutmine: 06.03.2019

 

Vanglaametnik

 

Vanglaametniku erialal omandatakse hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri või vanemvalvuri ametikohal. Vanglaametnikel on politseinike ja kohtuametnike kõrval tähtis roll riigi õiguskaitsesüsteemis. Vanglateenistus, kuhu eriala lõpetanu tööle asub, väärtustab erialase hariduse saanud isikuid, näiteks suurendades erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel töötasu kuni kolmandiku võrra. 

 

Viimane muutmine: 06.03.2019

 

 

Toll ja maksundus (päevane õpe)

 

Tolli ja maksunduse eriala eesmärk on anda üliõpilastele vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime rahanduse- ja finantsalasel tööl kaasaegsed ühiskonnas ning toetada üliõpilaste kujunemist lojaalseks, oma eriala väärtustavaks ja kliendikeskseks finants-, maksu- ja/või tolliametnikuks. Eriala lõpetanu saab finantskolledžist kaasa universaalsed ja laialdased teadmised asumaks tööle ametnikuna finantsvaldkonnas nii avalikus sektoris (näiteks Maksu- ja Tolliametis) kui ka erasektoris.

 

Viimane muutmine: 06.03.2019

 

Päästekorraldaja

 

Päästekorraldaja erialal õpitakse vastu võtma ja menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Kuna päästekorraldaja tegeleb igapäevaselt erineva emakeelega kõnelejate hädaabiteadetega, on õppekavas oluline roll keeleõppel (eriti vene keelel), suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Eriala edukalt lõpetanud saavad tööd Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

 

Viimane muutmine: 06.03.2019