Kutseõpe

Päästja

Päästja erialale avalikku konkurssi ei toimu ja õppima pääseb ainult Päästeameti suunamiskirja alusel kaks korda aastas. Selleks on vaja huvilistel pöörduda enda piirkonna päästekeskuse poole.