Rakenduskõrgharidus

Maksundus ja toll (tasuline osakoormusõpe)

 

Maksunduse ja tolli eriala eesmärk on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegses ühiskonnas. Kuna tegu on kaugõppega, siis sobib see eriala ka töötavale inimesele. Maksu ja tolli eriala õppuritele Maksu- ja Tolliamet üldjuhul praktikakohti ei paku, mistõttu on praktikakoha leidmine on üliõpilase enda kanda. Praktikaasutuseks sobivad audiitori-, maksu-, tolli-, õigus-, raamatupidamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid või vastavad struktuuriüksused.

 

Viimati muudetud: 07.08.2023

Korrektsioon

 

Kas tahad kaasa aidata, et ka raske saatusega inimesed saaksid elus uue võimaluse? 

Kas tahad olla see, kes leiab ka kõige keerulisemas olukorras lahenduse, kuidas vigu teinud kaasmaalane saaks samm-sammult tulla turvalisse argiellu tagasi?

Kas tahad endas arendada inimesetundmist, juhtimist ja leidlikkust, õppida tundma õigust, psühholoogiat ja ühiskonda?

Viimane muutmine: 07.08.2023