Rakenduskõrgharidus

Maksundus ja toll (tasuline osakoormusõpe)

 

Maksunduse ja tolli eriala eesmärk on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegses ühiskonnas. Kuna tegu on kaugõppega, siis sobib see eriala ka töötavale inimesele. Maksu ja tolli eriala õppuritele Maksu- ja Tolliamet üldjuhul praktikakohti ei paku, mistõttu on praktikakoha leidmine on üliõpilase enda kanda. Praktikaasutuseks sobivad audiitori-, maksu-, tolli-, õigus-, raamatupidamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid või vastavad struktuuriüksused.

 

Viimati muudetud: 16.05.2022

Päästeteenistus

 

 

Päästeteenistuse eriala annab tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ja päästetööde juhtimiseks ning planeerimiseks vajalikud oskused ja teadmised. Eriala lõpetanud leiavad töö tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ning operatiivtöö valdkonnas (Päästeametis, Häirekeskuses või muus avaliku sektori asutuses), kus antud pädevusi vaja on.

 

Viimane muutmine: 16.05.2022

 

 

Päästekorraldaja

 

Päästekorraldaja erialal õpitakse vastu võtma ja menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Kuna päästekorraldaja tegeleb igapäevaselt erineva emakeelega kõnelejate hädaabiteadetega, on õppekavas oluline roll keeleõppel (eriti vene keelel), suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Eriala edukalt lõpetanud saavad tööd Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

 

Viimane muutmine: 16.05.2022

 

Korrektsioon

 

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel.

 

Viimane muutmine: 16.05.2022