Rakenduskõrgharidus https://www.sisekaitse.ee/et et Maksundus ja toll (osakoormusega õpe) https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_maksundus_toll <span>Maksundus ja toll (osakoormusega õpe)</span> <span><span lang="" about="/et/user/183" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">liina.tamm</span></span> <span>E, 02/01/2017 - 09:08</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p> </p> <p>Maksunduse ja tolli eriala eesmärk on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegses ühiskonnas. Kuna tegu on kaugõppega, siis sobib see eriala ka töötavale inimesele.</p> <p>Maksu ja tolli eriala õppuritele Maksu- ja Tolliamet üldjuhul praktikakohti ei paku, mistõttu on praktikakoha leidmine on üliõpilase enda kanda. Praktikaasutuseks sobivad audiitori-, maksu-, tolli-, õigus-, raamatupidamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid või vastavad struktuuriüksused.</p> <p> </p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad">Tutvu maksunduse ja tolli õppekavaga.</a></p> <p> </p> <table style="width: 808.29px;"><tbody><tr><td style="width: 436.29px;"> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td style="width: 359.7px;"> <p> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppetase</p> </td> <td style="width: 359.7px;"> <p>rakenduskõrgharidus</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppevorm</p> </td> <td style="width: 359.7px;"> <p>osakoormusega õpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td style="width: 359.7px;"> <p>950 eurot semestris</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td style="width: 359.7px;"> <p>20</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td style="width: 359.7px;"> <p>avalik</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Spetsialiseerumine</p> </td> <td style="width: 359.7px;"> <p>puudub</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppekeel</p> </td> <td style="width: 359.7px;"> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppeaeg</p> </td> <td style="width: 359.7px;"> <p>4 aastat</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppekava maht</p> </td> <td style="width: 359.7px;"> <p>180 EAP</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p> </p> <p><strong>Sisseastumiseks esitatavad dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus</a> (täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad</a>)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">isikuankeet</a> (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna <a href="http://sais.ee/">SAISi </a>kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_katsed">SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus </a>(võimalusel)</p> <p><br /><br /><strong>NB! SAISi palume lisada foto oma lõputunnistuse hinnetelehest, sest www.eesti.ee väljavõttest ei tule välja inglise keele lõpuhinne.</strong></p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Vastuvõtukatsed</strong></p> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine</strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus</strong></p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Keskharidust tõendavalt dokumendilt eesti keele, inglise keele ja matemaatika hinnete arvestamine </strong></p> <p>NB! Kriteeriumi täitmiseks peab lõputunnistusel olema kõigi kolme õppeaine tulemused.</p> <table align="left" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 508px;"><tbody><tr><td style="width: 214px;">3 õppeaine hinnete summa</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 38px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">11</td> <td style="width: 38px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 37px; text-align: center;">13</td> <td style="width: 38px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 36px; text-align: center;">15</td> </tr><tr><td style="width: 214px;">Punktide arvestus üldkonkursis</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 38px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 38px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 37px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 38px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 36px; text-align: center;">10</td> </tr></tbody></table><p> </p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> </strong>10 punkti</p> </td> <td> <p> 1 punkt</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> 69 punkti</strong></p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> 21 punkti</strong></p> <p> </p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p><strong>Maksunduse ja tolli erialal I etapis vastuvõtukatseid ei toimu!</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p>Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAISis.</a> </p> <p> </p> <p><strong>Tutvu ka meie </strong><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk"><strong>korduma kippuvate küsimuste</strong></a><strong> rubriigiga. </strong></p> <p> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO FINANTSKOLLEDŽI KOHTA:</strong></p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/FK">Finantskolledži kodulehekülg</a></p> <p>Ulvi Lahe (<span class="spamspan"><span class="u">uvli.lahe</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5349 9731)</p> <p>Grete Riisik (<span class="spamspan"><span class="u">grete.riisik</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5660 0117)</p> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> </p> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimati muudetud: 14.04.2021</em></p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/231" hreflang="et">Rakenduskõrgharidus</a></div> </div> Mon, 02 Jan 2017 07:08:34 +0000 liina.tamm 127 at https://www.sisekaitse.ee Päästeteenistus https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p22steteenistus <span>Päästeteenistus</span> <span><span lang="" about="/et/user/183" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">liina.tamm</span></span> <span>E, 02/01/2017 - 09:05</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p class="blue-ckeditor"> </p> <p> </p> <p>Päästeteenistuse eriala annab tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ja päästetööde juhtimiseks ning planeerimiseks vajalikud oskused ja teadmised. Eriala lõpetanud on võimelised töötama <a href="https://www.rescue.ee/">Päästeametis</a> tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ning operatiivtöö valdkonnas, <a href="https://www.112.ee/et/index.html">Häirekeskuses</a> või muus avaliku sektori asutuses, kus antud pädevusi on vaja.</p> <p> </p> <table style="width: 956.29px;"><tbody><tr><td style="width: 461.29px;"> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td style="width: 482.7px;"> <p> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 461.29px;"> <p>Õppetase</p> </td> <td style="width: 482.7px;"> <p>rakenduskõrgharidus</p> </td> </tr><tr><td style="width: 461.29px;"> <p>Õppevorm</p> </td> <td style="width: 482.7px;"> <p>päevaõpe, kaugõpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 461.29px;"> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td style="width: 482.7px;"> <p>riigieelarveline</p> </td> </tr><tr><td style="width: 461.29px;"> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td style="width: 482.7px;"> <p>15 (päevaõpe), 15 (kaugõpe)</p> </td> </tr><tr><td style="width: 461.29px;"> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td style="width: 482.7px;"> <p>avalik, ametkondlik</p> </td> </tr><tr><td style="width: 461.29px;"> <p>Spetsialiseerumine</p> </td> <td style="width: 482.7px;"> <p>-</p> </td> </tr><tr><td style="width: 461.29px;"> <p>Õppekeel</p> </td> <td style="width: 482.7px;"> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td style="width: 461.29px;"> <p>Õppeaeg</p> </td> <td style="width: 482.7px;"> <p>3 aastat</p> </td> </tr><tr><td style="width: 461.29px;"> <p>Õppekava maht</p> </td> <td style="width: 482.7px;"> <p>180 EAP</p> </td> </tr></tbody></table><p><strong> </strong></p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus ja/või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p>- laitmatu taust</p> <p> </p> <p><strong>Sisseastumiseks esitatavad dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus</a> (täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad</a>)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_katsed">SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus </a>(võimalusel)</p> <p><br /><br /><strong>NB! SAISi palume lisada foto oma lõputunnistuse hinnetelehest, sest www.eesti.ee väljavõttest ei tule välja inglise keele lõpuhinne.</strong></p> <p> </p> <p><strong>Muud vastuvõtutingimused:</strong></p> <p>- <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017024">vastavus päästetöötajate tervisenõuetele</a></p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Vastuvõtukatsed</strong></p> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine</strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus</strong></p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Keskharidust tõendavalt dokumendilt eesti keele, inglise keele ja matemaatika hinnete arvestamine </strong></p> <p>NB! Kriteeriumi täitmiseks peab lõputunnistusel olema kõigi kolme õppeaine tulemused.</p> <table align="left" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 517px;"><tbody><tr><td style="width: 262px;">3 õppeaine hinnete summa</td> <td style="width: 28px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">11</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">13</td> <td style="width: 28px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 29px; text-align: center;">15</td> </tr><tr><td style="width: 262px;">Punktide arvestus üldkonkursis</td> <td style="width: 28px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 33px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 28px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 29px; text-align: center;">10</td> </tr></tbody></table><p> </p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> </strong>10 punkti</p> </td> <td> <p> 1 punkt</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> 69 punkti</strong></p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> 21 punkti</strong></p> <p> </p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p><strong>Päästeteenistuse erialal I etapis vastuvõtukatseid ei toimu!</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p>Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAISis.</a> </p> <p> </p> <p><strong>Tutvu ka meie </strong><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk"><strong>korduma kippuvate küsimuste</strong></a><strong> rubriigiga.</strong></p> <p> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO PÄÄSTEKOLLEDŽI KOHTA</strong>:</p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/node/207">Päästekolledži kodulehekülg</a></p> <p>Paula Misjutina (<span class="spamspan"><span class="u">paula.misjutina</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5661 0532)</p> <p> </p> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimane muutmine: 14.04.2021</em></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/231" hreflang="et">Rakenduskõrgharidus</a></div> </div> Mon, 02 Jan 2017 07:05:36 +0000 liina.tamm 125 at https://www.sisekaitse.ee Police Service specialist https://www.sisekaitse.ee/en/node/53 <span>Politseiteenistus</span> <span><span lang="" about="/et/user/183" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">liina.tamm</span></span> <span>T, 29/11/2016 - 16:06</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p> </p> <p>Politseiteenistuse eriala on osalt sarnane <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_politseiametnik">politseiametniku</a> erialaga, kuid annab valdkonnast laiemad ja sügavamad teadmised ning annab lõpetajatele edasiseks õppimiseks vajalikud oskused ja teadmised uurimistöö tegemiseks. Politseiteenistuse eriala lõpetajatel on avaramad karjäärivõimalused politseisüsteemis ja nad saavad edaspidi kandideerida ka kõrgharidust nõudvatele ametikohtadele. Enamik politsei- ja piirivalvekolledži kadettidest leiab pärast õpinguid kindla töökoha <a href="https://www.politsei.ee/">Politsei- ja Piirivalveametis</a>.</p> <p> </p> <p>NB! Kui oled tõsiselt huvitatud politseiniku elukutsest, siis kandideeri korraga kahele erialale ja esita avaldus ka kutseõppesse <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_politseiametnik">politseiametniku erialale</a>.</p> <p> </p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad">Tutvu politseiteenistuse õppekavaga</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppetase</p> </td> <td> <p>rakenduskõrgharidus</p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppevorm</p> </td> <td> <p>päevaõpe</p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td> <p>riigieelarveline</p> </td> </tr><tr><td> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td> <p>75</p> </td> </tr><tr><td> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td> <p>avalik</p> </td> </tr><tr><td> <p>Spetsialiseerumine</p> <p>(määratakse koos <a href="https://www.politsei.ee/">Politsei- ja Piirivalveametiga</a>)</p> </td> <td> <p>piirivalve, kriminaalpolitsei, korrakaitsepolitsei</p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppekeel</p> </td> <td> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppeaeg</p> </td> <td> <p>3 aastat</p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppekava maht</p> </td> <td> <p>180 EAP</p> </td> </tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="line-height: 107%;"><font color="#000000"><font face="Calibri"> </font></font></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p>- laitmatu taust</p> <p> </p> <p><strong>Vajalikud dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus </a>(täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad</a>)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">isikuankeet taustakontrolliks</a> (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna <a href="http://sais.ee/">SAISi </a>kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)</p> <p>- viimase 2 aasta jooksul välja antud Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus (võimalusel)</p> <p>- <a href="https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/">SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus</a> (võimalusel)</p> <p> </p> <p><strong>Muud vastuvõtutingimused:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_yldinfo">taustakontrolli läbimine</a></p> <p>- <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020015" target="_blank">vastavus politseiametniku tervisenõuetele</a> (va juhul kui kandidaadil on viimase kahe aasta jooksul välja antud kehtiv Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus, et kandidaat on kaitseväeteenistuse läbimiseks sobilik)</p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Vastuvõtukatsed</strong></p> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine </strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus</strong></p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kehalised katsed</strong> (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus)</p> </td> <td> <p>6 punkti</p> </td> <td> <p>1 punkt</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> </td> <td> <p><strong>65 punkti </strong></p> </td> <td> <p><strong>21 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p> <strong>Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 48 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p> </p> </td> </tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAISis.</a></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong>Tutvu ka meie </strong><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk"><strong>korduma kippuvate küsimuste</strong></a><strong> rubriigiga. </strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO POLITSEI- JA PIIRIVALVEKOLLEDŽI KOHTA:</strong></p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/node/90">Politsei- ja piirivalvekolledži kodulehekülg</a></p> <p>Pilvi Lääne (<span class="spamspan"><span class="u">pilvi.laane</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5855 9434)</p> <p> </p> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimane muutmine: 29.04.2021</em></p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/231" hreflang="et">Rakenduskõrgharidus</a></div> </div> Mon, 31 Oct 2016 05:54:14 +0000 admin 53 at https://www.sisekaitse.ee Customs and tax specialist https://www.sisekaitse.ee/en/node/52 <span>Toll ja maksundus</span> <span><span lang="" about="/et/user/183" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">liina.tamm</span></span> <span>T, 29/11/2016 - 16:05</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p> </p> <p>Tolli ja maksunduse eriala eesmärk on anda üliõpilastele vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegses ühiskonnas ning toetada üliõpilastel lojaalseks, oma eriala väärtustavaks ja kliendikeskseks finants-, maksu- ja/või tolliametnikuks kujunemist. Tolli ja maksunduse eriala lõpetanu saab finantskolledžist kaasa universaalsed ja laialdased teadmised asumaks tööle ametnikuna finantsvaldkonnas nii avalikus kui ka erasektoris.</p> <p>Tolli- ja maksunduse eriala (päevaõppe) I ja III õppeaasta praktika toimub Maksu- ja Tolliametis. II õppeaasta praktika ehk ettevõtluspraktika tuleb üliõpilasel läbida erasektoris. Ettevõtluspraktikaks praktikakoha leidmine on üliõpilase enda kanda.</p> <p>Eriala lõpetanu saab kaasa kõik need universaalsed ja laialdased teadmised asumaks tööle ametnikuna finantsvaldkonnas <a href="https://www.emta.ee/et">Maksu- ja Tolliametis</a> kui ka muudes asutustes.</p> <p> </p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad">Tutvu tolli ja maksunduse õppekavaga.</a></p> <p> </p> <table style="width: 818.29px;"><tbody><tr><td style="width: 434.29px;"> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppetase</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>rakenduskõrgharidus</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppevorm</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>päevaõpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>riigieelarveline</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>30</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>avalik</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Spetsialiseerumine</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>maksundus, toll</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppekeel</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppeaeg</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>3 aastat</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppekava maht</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>180 EAP</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p>- laitmatu taust</p> <p> </p> <p><strong>Sisseastumiseks esitatavad dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus</a> (täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad</a>)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">isikuankeet</a> (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna <a href="http://sais.ee/">SAISi </a>kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_katsed">SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus </a>(võimalusel)</p> <p><br /><br /><strong>NB! SAISi palume lisada foto oma lõputunnistuse hinnetelehest, sest www.eesti.ee väljavõttest ei tule välja inglise keele lõpuhinne.</strong></p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <table style="border: rgb(0, 0, 0); border-image: none;"><tbody><tr><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none;"> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Vastuvõtukatsed</strong></p> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine</strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus</strong></p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td style="text-align: left;"> <p><strong>Keskharidust tõendavalt dokumendilt eesti keele, inglise keele ja matemaatika hinnete arvestamine </strong></p> <p>NB! Kriteeriumi täitmiseks peab lõputunnistusel olema kõigi kolme õppeaine tulemused.</p> <table align="left" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"><tbody><tr><td style="width: 225px;">3 õppeaine hinnete summa</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 35px; text-align: center;">11</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">13</td> <td style="width: 35px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 36px; text-align: center;">15</td> </tr><tr><td style="width: 225px;">Punktide arvestus üldkonkursis</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 35px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 35px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 36px; text-align: center;">10</td> </tr></tbody></table><p> </p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> </strong>10 punkti</p> </td> <td> <p> 1 punkt</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> 69 punkti</strong></p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> 21 punkti</strong></p> <p> </p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p><strong>Tolli ja maksunduse erialal I etapis vastuvõtukatseid ei toimu!</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p>Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAISis.</a> </p> <p> </p> <p><strong>Tutvu ka meie <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk">korduma kippuvate küsimuste</a> rubriigiga. </strong></p> <p> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO FINANTSKOLLEDŽI KOHTA:</strong></p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/node/208">Finantskolledži kodulehekülg</a></p> <p>Ulvi Lahe (<span class="spamspan"><span class="u">uvli.lahe</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5349 9731)</p> <p>Grete Riisik (<span class="spamspan"><span class="u">grete.riisik</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5660 0117)</p> <p> </p> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimane muutmine: 14.04.2021</em></p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/231" hreflang="et">Rakenduskõrgharidus</a></div> </div> Mon, 31 Oct 2016 05:53:44 +0000 admin 52 at https://www.sisekaitse.ee Specialist rescue leader https://www.sisekaitse.ee/en/node/57 <span>Päästekorraldaja</span> <span><span lang="" about="/et/user/183" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">liina.tamm</span></span> <span>T, 29/11/2016 - 16:00</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p> </p> <p>Päästekorraldaja erialal õpitakse vastu võtma ja menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Kuna päästekorraldaja tegeleb igapäevaselt erineva emakeelega kõnelejate hädaabiteadetega, on õppekavas oluline roll keeleõppel (eriti vene keelel), suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Eriala edukalt lõpetanud saavad tööd <a href="https://www.112.ee/et/index.html">Häirekeskuse</a> piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.</p> <p> </p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad">Tutvu päästekorraldaja õppekavaga.</a></p> <p>  </p> <table style="width: 805.29px;"><tbody><tr><td style="width: 436.29px;"> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppetase</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>kutseõpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppevorm</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>statsionaarne koolipõhine õpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>riigieelarveline</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>20</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>avalik</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Spetsialiseerumine</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>-</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppekeel</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppeaeg</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>10 kuud</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppekava maht</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>60 EKAP</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p>- vene keele oskus B1 tasemel </p> <p> </p> <p><strong>Vajalikud dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus</a> (täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad</a>)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">isikuankeet taustakontrolliks </a>(esitatakse digitaalselt allkirjastatuna <a href="http://sais.ee/">SAISi </a>kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_katsed">SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus</a> (võimalusel)</p> <p> </p> <p><strong>Muud vastuvõtutingimused:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_yldinfo">taustakontrolli läbimine </a></p> <p>- <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017024">vastavus päästetöötajate tervisenõuetele</a></p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Vastuvõtukatsed</strong></p> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine </strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus</strong> (sh vene keele oskuse testimine, nõutav B1 tase)</p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> </td> <td> <p><strong>59 punkti</strong></p> </td> <td> <p><strong> 20 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p><strong> Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 43 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p> </p> </td> </tr></tbody></table><p>Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAISis</a>.</p> <p> </p> <p><strong>Tutvu ka meie </strong><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk"><strong>korduma kippuvate küsimuste</strong></a><strong> rubriigiga. </strong></p> <p> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO PÄÄSTEKOLLEDŽI KOHTA:</strong></p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/node/207">Päästekolledži kodulehekülg</a></p> <p>Paula Misjutina (<span class="spamspan"><span class="u">paula.misjutina</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5661 0532)</p> <p> </p> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimane muutmine: 14.04.2021</em></p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/230" hreflang="et">Kutseõppe</a></div> </div> Mon, 31 Oct 2016 05:56:35 +0000 admin 57 at https://www.sisekaitse.ee Correction officer profession https://www.sisekaitse.ee/en/node/58 <span>Korrektsioon</span> <span><span lang="" about="/et/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>E, 31/10/2016 - 07:57</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p> </p> <p>Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse. Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad <a href="https://www.vangla.ee/">vanglateenistuses</a> kui ka kõigil teistel huvilistel.</p> <p> </p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad">Tutvu korrektsiooni õppekavaga.</a></p> <p> </p> <table style="width: 819.29px;"><tbody><tr><td style="width: 438.29px;"> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td style="width: 368.7px;"> <p> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 438.29px;"> <p>Õppetase</p> </td> <td style="width: 368.7px;"> <p>rakenduskõrgharidus</p> </td> </tr><tr><td style="width: 438.29px;"> <p>Õppevorm</p> </td> <td style="width: 368.7px;"> <p>päevaõpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 438.29px;"> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td style="width: 368.7px;"> <p>riigieelarveline</p> </td> </tr><tr><td style="width: 438.29px;"> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td style="width: 368.7px;"> <p>25</p> </td> </tr><tr><td style="width: 438.29px;"> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td style="width: 368.7px;"> <p>avalik, ametkondlik</p> </td> </tr><tr><td style="width: 438.29px;"> <p>Spetsialiseerumine</p> </td> <td style="width: 368.7px;"> <p>-</p> </td> </tr><tr><td style="width: 438.29px;"> <p>Õppekeel</p> </td> <td style="width: 368.7px;"> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td style="width: 438.29px;"> <p>Õppeaeg</p> </td> <td style="width: 368.7px;"> <p>3 aastat</p> </td> </tr><tr><td style="width: 438.29px;"> <p>Õppekava maht</p> </td> <td style="width: 368.7px;"> <p>180 EAP</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p> </p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p>- laitmatu taust</p> <p>- eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keele riigieksamit emakeelena mittesooritanutel eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel</p> <p> </p> <p><strong>Vajalikud dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus</a> (täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad</a>)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/sites/default/files/inline-files/JK_justiitskolled%C5%BEi%20isikuandmete%20ankeet%2011.03.2019.pdf">isikuankeet taustakontrolliks</a> (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>i kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)</p> <p>- muu emakeelega kandidaatidel <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_katsed">SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus </a></p> <p> </p> <p><strong>Muud vastuvõtutingimused:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_yldinfo">taustakontrolli läbimine</a></p> <p>- <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/123012013003?leiaKehtiv">vastavus vanglaametniku tervisenõuetele</a></p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <p><strong>VASTUVÕTUKATSED</strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine </strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus </strong>(sh vaimsete võimete test)</p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kehalised katsed </strong>(3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)</p> </td> <td> <p>5 punkti</p> </td> <td> <p>1 punkt</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> </td> <td> <p><strong>64 punkti </strong></p> </td> <td> <p><strong>21 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p><strong> Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 48 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> </td> </tr></tbody></table><p>Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is.</p> <p> </p> <p><strong>Tutvu ka meie </strong><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk"><strong>korduma kippuvate küsimuste</strong></a><strong> rubriigiga. </strong></p> <p> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO JUSTIITSKOLLEDŽI KOHTA:</strong></p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/justiitskolledz">Justiitskolledži kodulehekülg</a></p> <p>Liis Käämer (<span class="spamspan"><span class="u">liis.kaamer</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 522 4748)</p> <h1> </h1> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimane muutmine: 14.04.2021</em></p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/231" hreflang="et">Rakenduskõrgharidus</a></div> </div> Mon, 31 Oct 2016 05:57:01 +0000 admin 58 at https://www.sisekaitse.ee