Stipendiumid ja toetused

Stipendiumid

Sisekaitseakadeemias õppivale üliõpilasele, kadetile ja õpilasele (edaspidi üliõpilane) makstavaid stipendiume on kahte tüüpi - põhistipendium ja lisastipendium.

 

Põhistipendiumi makstakse Sisekaitseakadeemia riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud keskhariduse baasil kutseõppe ja rakenduskõrgharidusõppe õppekohal õppivale üliõpilasele õppetöö toimumise ajal. Põhistipendiumi määr on 260 eurot kuus. Rohkem infot üliõpilase ja kadeti stipendiumi kohta leiad siit ning vanglaametniku stipendiumi kohta siit.

 

Lisastipendiumi makstakse riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud või riikliku koolitustellimuse välisel õppekohal õppivale üliõpilasele, kes on eriliselt silma paistnud õppetöös, esindanud Sisekaitseakadeemiat või aidanud muul viisil edukalt kaasa Sisekaitseakadeemia tegevusele (näiteks esindanud edukalt Sisekaitseakadeemiat spordivõistlustel). Lisastipendiumi makstakse ühekordselt ja selle määramise algatab kolledži direktor/õppekeskuse juhataja, esitades põhjendatud esildise rektorile. Ühekordne lisastipendium makstakse välja rektori käskkirja alusel.

Eristipendiumid

Ida-Virumaa stipendiumi eesmärgiks on toetada sisekaitselisest õppest huvitatud ja varasemate silmapaistvate õpitulemustega Ida-Virumaalt pärit noorte õppimist Sisekaitseakadeemias, mille lõpetamise järel nad asuksid tööle Ida-Virumaal. Stipendiumi on võimalik taotleda nii Ida-Virumaalt pärit üliõpilaskandidaatidel, kes soovivad alustada õpinguid Sisekaitseakadeemias kui Ida-Virumaalt pärit õppuritel kogu õpinguperioodi jooksul. Stipendiumi suurus on 1300 eurot õppeaastas ning taotlemiseks tuleb esitada rektorile avaldus isikuandmetega ja motivatsioonikiri oma nägemusest, kuidas kaasa aidata Ida-Virumaa arendamisele oma erialal töötades peale õpingute lõpetamist. Sisekaitseakadeemia õppuril tuleb lisaks esitada ka kolledži direktori või sisejulgeoleku instituudi juhataja soovituskiri. Vajalikud dokumendid tuleb esitada e-maili aadressile info [at] sisekaitse.ee või saata postiga Sisekaitseakadeemia õppeosakonda.

 

Spordistipendiumi eesmärgiks on Sisekaitseakadeemiasse õppima asunud silmapaistvate sportlaste innustamine, aidates kaasa nende aktiivse sportlaskarjääri ühendamisele õpingutega. Spordistipendiumi on võimalik taotleda semestri kaupa. Stipendiumi suurus on kuni 700 eurot semestris ning taotlemiseks tuleb esitada rektorile avaldus isikuandmetega ja alaliidu soovitus stipendiumi taotlejale, milles antakse ülevaade eelnevast sportlikust tegevusest. Semestri stipendiumi taotlejal tuleb lisaks esitada kolledži direktori või instituudi juhi soovitus ja väljavõte eelneva semestri õppetulemuste kohta. Vajalikud dokumendid tuleb esitada e-maili aadressile info [at] sisekaitse.ee.  Avalduste vormid leiad siit.

 

Magistriõppe edukusstipendiumi eesmärk on tunnustada magistriõppe üliõpilasi edukuse eest õppetöös ja motiveerida neid teadustegevuses ning õpingute lõpuleviimise perioodil. Stipendium määratakse edukusstipendium statuudi alusel esimese õppeaasta tulemuste põhjal vastavalt statuudis nimetatud tingimustele ühekordse väljamaksena 960 eurot. Stipendiumi kohta loe siit.