Uudised

Toimus Sisekaitseakadeemia ja PPA uurimisprojekti lõpparuande esitlus

foto

Sisekaitseakadeemia kaugseire teadus- ja arenduskeskus ja sisejulgeoleku instituut korraldasid koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga 10. mail uurimisprojekti „Mehitamata õhusõidukite kasutamise võimalused Eestis liiklusõnnetuse sündmuskohalt andmete kogumiseks“ lõpparuande virtuaalse esitlusürituse. Kohtumisel anti põhjalik ülevaade 2019. aasta eelkatsest ning katse tulemuste lisauurimiseks 2020. aastal moodustatud uurimisgrupi tööst. Räägiti uurimisgrupi 2020.–2021. aasta uurimistegevustest ja andmeanalüüsi tulemustest ning esitati uuringule antud eksperthinnangu põhjal järeldused. 

Sündmuse salvestise järele vaatamiseks palume võtta ühendust korraldajatega meiliaadressil triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee.