Tuleohutuspaigaldised, nende inspekteerimine ja nõuetelevastavuse tõendamine

Koolitusel antakse ülevaade peamistest tuleohutuspaigaldistest, nende nõuetelevastavuse tõendamisest ja inspekteerimisest.

Eesmärk

Koolituse läbinul on teadmised peamistest tuleohutuspaigaldistest, nõuetelevastavuse tõendamisest ja inspekteerimisest.

Sihtgrupp
Ohutusjärelevalve inspektorid
Õpiväljundid
    Koolituse läbinu

  • eristab peamisi tuleohutuspaigaldisi ja nende tööpõhimõtteid;
  • selgitab tuleohutuspaigaldiste projekteerimisele, paigaldamisele ning hooldusele esitatavaid nõudeid;
  • hindab paigaldiste nõuetele vastavust vajalike dokumentide alusel.


Sisu
  • Peamised tuleohuspaigaldised: koostisosad, koostisosadele esitatavad põhinõuded
  • Tuleohutuspaigaldiste nõuetelevastavuse tõendamine
  • Tuleohutusülevaatuse käigus paigaldiste inspekteerimine

Õppemeetod: teoreetiline loeng koolikeskkonnas.


Maht
6 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.