Tuleohutuspaigaldised, nende toimimise põhimõtted ja korrashoid

Koolituselt saadakse ülevaade tuleohutuspaigaldistest, nende toimimise põhimõtetest ning nende korrashoiu tagamisest.

Eesmärk

Koolituse läbinul on ajakohastatud teadmised tuleohutuspaigaldistest, nende toimimise põhimõtetest ning nende korrashoiu tagamisest.

Sihtgrupp
Ohutusvaldkonna teenistujad
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

 • eristab tuleohutuspaigaldisi ja nende tööpõhimõtteid;
 • selgitab tuleohutuspaigaldiste projekteerimisele, paigaldamisele ning hooldusele esitatavaid nõudeid;
 • hindab paigaldiste nõuetele vastavust vajalike dokumentide alusel.


Sisu
 • Automaatse kustutussüsteemi (sprinkler) eesmärgid ja ülesehituspõhimõtted
 • Automaatse kustutussüsteemi komponendid, igapäevane kasutamine (hooldus)
 • Automaatse kustutussüsteemi perioodilised hoolsustoimingud, objektidel esinevad peamised puudused
 • Gaaskustutussüsteemi eesmärgid ja ülesehituspõhimõtted
 • Gaaskustutussüsteemi komponendid, hooldustoimingud ja objektidel esinevad peamised puudused
 • Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi eesmärgid ja ülesehituspõhimõtted, komponendid
 • ATS igapäevane kasutamine (hooldus), perioodilised hooldustoimingud, objektidel esinevad peamised puudused
 • ATS liidestatud seadmed ja süsteemid (vent, liftid, läbipääsusüsteemid, teate edastus Häirekeskusesse jm)
 • Sisemine tuletõrjevesivarustus ja kantavate tulekustutite tutvustus ja hooldustoimingud, objektidel esinevad peamised puudused
 • Turvavalgustuse eesmärk, ülesehituse põhimõtted, hooldustoimingud ja objektidel esinevad peamised puudused 
 • Suitsueemaldussüsteemi eesmärgid, ülesehituse põhimõtted ja komponendid
 • Suitsueemaldussüsteemi perioodilised hooldustoimingud, objektidel esinevad peamised puudused
 • Tuletõrjeliftide eesmärk, ülesehituse põhimõtted, hooldustoimingud, objektidel esinevad peamised puudused, tuletõkke avatäidete uksed, aknad, hooldustoimingud ja objektidel esinevad peamised puudused
 • Ventilatsiooni eesmärgid ja ülesehituspõhimõtted
 • Ventilatsiooni komponendid, hooldustoimingud ja objektidel esinevad peamised puudused

Õppemeetodid: teoreetiline loeng.

Maht
25 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.