Uudised

Uus õppeprorektor Ingrid Vetka

Foto

Ingrid Vetka on alates 09.08.2021 Sisekaitseakadeemia õppeprorektor.

Õppeprorektori ametikoha eesmärk on Sisekaitseakadeemias õppetegevuse üldjuhtimine ja arengu eest vastutamine, õppetegevuse vastavuse tagamine õppekorralduse eeskirjale, akadeemia põhimäärusele ja arengukavale ning muudele õppetegevust reguleerivatele õigusaktidele.

Ingrid, kes on omandnud magistrikraadi andragoogika erialal, on eelnevalt töötanud Tartu Ülikooli Narva kolledžis õppedirektorina ning erinevatel ametikohtadel Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor.

Soovime Ingridile uuel ametikohal edu ja kordaminekuid!