Päästekorraldaja

Õppides päästekorraldajaks on turvalisus sinu kätes. Päästekorraldaja erialal õpid vastu võtma 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Tulevikus jõuab just sinu töö tulemusena kiirabi, politsei ja pääste õigeaegselt abivajajani.

Päästekorraldaja töö hõlmab iga päev erineva emakeelega inimestega rääkimist, mistõttu on õppekavas oluline roll sinu suhtlemisoskusel ja keeleõppel.

 

üldinfo

Esita avaldus SAIS-is


Õppetöö

Õpe kestab üks aasta ja toimub Tallinnas. Õppimise ajal on sulle garanteeritud põhistipendium 1000 eurot kuus. Lisastipendiumite kohta loe lähemalt siit. Õpingute ajal on sulle tagatud tasuta ühiselamu koht ja söök. Ka riietusele ei pea sa ise mõtlema, sest õppurina saad Häirekeskuse sümboolikaga riided.

Õppekava

Päästekorraldaja kutseõpe on ülesehitatud selliselt, et saaksid põhiteadmised, kuidas menetleda 112 numbrile tulnud hädaabikõnesid. Harjutad, kuidas vastata meditsiini-, politsei- ja pääste teemalistele kõnedele. Olulist rõhku paneme keeleõppele (eriline rõhk vene keelel), suhtlemisoskusele ja eri kultuuride tundmisele.

Õpe on väga praktiline ning saad juba õppetöö ajal käia Häirekeskuses praktikatel.

Tutvu õppekavaga  Rakenduskava

 

skeem avaldusest õppimiseni päästekorraldaja


 

Vastuvõtt

Kõik dokumendid esitatakse sisseastumise infosüsteemis (SAIS) koos kandideerimisavaldusega. Kui oled meile sooviavalduse teinud kutsume sind katsetele ja vestlusele. Katsetel on võimalik maksimaalselt saada 59 punkti ning päästekorraldaja õppekavale on vaja saada vähemalt 20 punkti. Allpool kirjeldame kogu protsessi ja katseid lähemalt.

Saad päästekorraldaja õppesse kandideerida, kui sul on:

 • Eesti kodakondsus;
 • keskharidus või sellele vastav haridustase;
 • vene keele oskus B1-tasemel;
 • eesti keele oskus ja
 • laitmatu taust.

Päästekorraldaja õppekava kandidaat läbib enne õppima asumist ka taustakontrolli ja tervisekontrolli. Taustakontrolliks annad nõusoleku digiallkirjastatud isikuankeediga, mille SAIS-is meile esitad. Kontrolli tehakse lähtuvalt päästeteenistuse seaduse §-st 72  ning sellest võib sõltuda kogu vastuvõtu tulemus ehk kui otsus on negatiivne on kogu vestluse tulemus 0 punkti. Tervisekontroll tehakse lähtuvalt siseministri 15.02.2011 määrusest nr 2 ja sinna suuname õppimise kinnitanud kandidaadid enne immatrikuleerimist. Päästekorraldajale kehtivad nimetatud määruse §-s 16 toodud tervisenõuded.

 

Sisseastumine SAIS-is

Täida ja digiallkirjasta isikuankeet.

Lae alla isikuankeet
 

SAIS-is võid esitada ka:

 • eesti keele oskuse tõendamiseks HARNO eesti keele vähemalt C1-taseme tunnistuse;
 • Me arvestame sinu senised saavutusi!
  Esita tunnistus/kirjeldus lisapunktideks. Lisapunkte anname: erakordsete saavutuste eest õppetöös ja tippspordis, sisekaitseõppe valikaine läbimisel või vabatahtliku töö eest siseturvalisuse valdkonnas. 

Lisainfot tähtaegade kohta saad sisulehelt sisseastujale.
 

Isikuankeedi meelespea

 1. Kõik ankeedi väljad peavad olema täidetud. Kui mõnele väljale ei ole andmeid esitada, tuleb see täita sidekriipsuga või sõnadega "puudub", "ei ole".
 2. Isikuankeet peab olema digitaalselt allkirjastatud (üldiselt ASICE-formaadis). Allkirjastamata isikuankeediga esitatud avaldus lükatakse tagasi. Digitaalse allkirjastamise juhise leiad siit.
 3. Enne ankeedi täitmist lae see alla, sest veebis olevale PDF-failile ei saa muudatusi salvestada.
 4. Ametkondade isikuankeedid on erinevad. Kandideerides erinevatesse kolledžitesse, tuleb täita erinevad ankeedid.  

 

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Vene keele oskuse testimine

Kogutud punkid ei lähe konkursipunktide arvestusse.

Vaata lisainfot

12

9

Sisseastumisvestlus

Vaata hindamiskriteeriumeid

50

20

Lisapunktid

erakordsed saavutused õppetöös või tippspordis, sisekaitseõppe läbimine, vabatahtlik töö siseturvalisuse valdkonnas

Vaata lisainfot

9

KOKKU

59

 20


Pärast lõpetamist

Pärast lõpetamist ootab sind kindel töökoht Häirekeskuses ning sul on võimalus valida nelja erineva piirkondliku keskuse vahel: Tallinn, Pärnu, Tartu või Jõhvi. Tutvu karjäärivõimalustega: 112.ee


Ei leidnud siit lehelt vastust?

Ära heida meelt, oleme sulle toeks igal ajal! Võta ühendust päästekolledži õppekorralduse spetsialistiga:

Eleri Aitman
5347 1459
eleri.aitman [at] sisekaitse.ee

Vastuvõtu üldinfo
513 8295