Päästekorraldaja

Avalduste esitamine päästekorraldaja erialale on avatud 01.12.–11.12.22!

 

Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

 

Päästekorraldaja erialal õpitakse vastu võtma ja menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Kuna päästekorraldaja tegeleb igapäevaselt erineva emakeelega kõnelejate hädaabiteadetega, on õppekavas oluline roll keeleõppel (eriti vene keelel), suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Eriala edukalt lõpetanud saavad tööd Häirekeskuse piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

 

Tutvu päästekorraldaja õppekavaga.

  

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

kutseõpe

Õppevorm

statsionaarne koolipõhine õpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2022/2023. õa

24

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

10 kuud

Õppekava maht

60 EKAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

- vene keele oskus B1 tasemel 

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- HARNO (kuni 2020. aastani SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

 

Muud vastuvõtutingimused:

- taustakontrolli läbimine

vastavus päästetöötajate tervisenõuetele

 

Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

 

Kandidaatidel palume arvestada, et Sisekaitseakadeemia koostööpartnerid, kelle juures toimub suurem osa õppekavas ettenähtud praktikast, võivad eeldada, et õppur on COVID-19 vastu vaktsineeritud. 

 

 

 

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele oskuse testi hinnatakse 100 punkti süsteemis ja testi sooritamiseks peab kandidaat saama vähemalt 40 punkti.

Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.

Sooritatud / mittesooritatud

40 punkti

NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

Vene keele oskuse testimine

Vene keele oskuse testimist hinnatakse 12 punkti skaalal ja testi sooritamiseks peab kandidaat saama vähemalt 9 punkti. 

Vene keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kelle emakeel on vene keel. Nõutav tase vene keele B1. 

Sooritatud / mittesooritatud

Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

Kutsesobivusvestlus

(hindamiskriteeriumid leitavad SIIT)

50 punkti

20 punkti

Lisapunktid

- Erakordsed saavutused õppetöös

- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine

- Tippsportlikud saavutused

 

0-3 punkti

0-3 punkti

0-3 punkti

 

-

-

-

KOKKU

59 punkti

 20 punkti

 Päästekorraldaja erialal I etapis vastuvõtukatseid ei toimu!

 

 

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

 

* Kui õppekohtade täituvus jääb alla 12 inimese, siis õpet üldjuhul ei avata. (Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimusted ja kord 2022/2023. õppeaastaks p 2).

 

Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

 

 

Viimane muutmine: 30.11.2022

 

Eriala valdkond