Vastuvõtu põhimõtted

 

Et kõik huvilised saaksid soovitud erialale kandideerida, on Sisekaitseakadeemia 2019/2020. õppeaasta vastuvõtuperioodiks dokumente võimalik SAISi kaudu esitada alates 11.02.2019. Dokumente 2019/2020. õppeaasta vastuvõtuks saab esitada kuni 27.06.2019.

 • SAISis saavad sisseastumisavaldusi ja muid vajalikke dokumente esitada kandidaadid, kes on gümnaasiumi lõpetanud 2004. aastal või hiljem sh kandidaadid, kes on keskhariduse omandamas 2019. aasta suvel;
 • kandidaadid, kes on omandanud keskhariduse/kõrghariduse enne 2004. aastat, peavad sisseastumisavalduse koos nõutavate dokumentidega esitama paberkandjal vastuvõtutöötajatele tulles Sisekaitseakadeemiasse kohale. Paberkandjal sisseastumisavaldusi ja muid sisseastumiseks vajalikke dokumente saab esitada ajavahemikul 25.-27.06.2019 kell 9-16 vastuvõtutöötajatele Sisekaitseakadeemias (Kase tn 61, Tallinn).

 

Kandidaat, kes saab keskhariduse 2019. aasta suvel, saab vastuvõtu I etapis kandideerida järgmistel tingimustel:

 • kaks nädalat enne kutsesobivusvestlust esitab kandidaat väljavõte keskharidust tõendavale dokumendile minevatest hinnetest (nt väljavõte E-Koolist, Stuudiumist vmt)
 • hiljemalt avalduste esitamise tähtaja lõpuks (so 27.06.2018) esitab kandidaat akadeemiale keskharidust tõendava dokumendi

 

Kutse- ja rakenduskõrghariduse erialade vastuvõtul on kaks etappi, kusjuures mõlemad vastuvõtu etapid sisaldavad endas kõiki vastuvõtukatseid

 

Vastuvõtukatsete puhul tasub silmas pidada järgmist:

 • vastuvõtukatsed on üles ehitatud kindlat järjestust arvestades so kutsesobivusvestlusele kutsutakse kandidaat, kellel on tõendatud piisav eesti keele oskus ning kes on kehalised katsed positiivselt sooritanud (kui eriala vastuvõtu tingimused seda nõuavad). Näiteks kui kandidaat täidab vastuvõtu I etapis eesti keele oskuse nõude, aga kehalised katsed ebaõnnestuvad, siis ei lubata teda kutsesobivusvestlusele enne kehaliste katsete sooritamist vähemalt lävendi ulatuses;
 • eesti keele oskuse testi ja kehalisi katseid saab sooritada kokku kuni kolmel korral, aga kutsesobivusvestlusel saab kandidaat osaleda ainult ühel korral. Näiteks kui kandidaadil vastuvõtu I etapis kutsesobivusvestlus hästi ei lähe, siis seda vastuvõtu II etapis uuesti sooritada ei ole võimalik.

 

Vastuvõtu tulemuste puhul mängib rolli see, kuidas edukas oli kandidaat vastuvõtu I etapis:

 • kui kandidaat sooritab vastuvõtu I etapi vältel kõik vastuvõtukatsed ja saab õppekohta tagava konkursipunktide summa, siis tagab Sisekaitseakadeemia talle 2019/2020. õppeaastal Sisekaitseakadeemias õppekoha;
 • kui kandidaat ei ületa vastuvõtu I etapis õppekohta tagavat lävendit, kuid sooritab kõik vastuvõtukatsed positiivselt, siis jääb ta kandideerima ning tema tulemusi arvestatakse üldises pingereas II vastuvõtuetapi lõpus.

 

2019/2020. õppeaasta vastuvõtu etapid on:

 • I etapp 11.02.-31.05.2019
 • II etapp 2019. aasta juulis

   

  Õppekohta tagavad lävendid vastuvõtu I etapis on järgmised:

  • politseiametniku eriala 40 punkti
  • päästekorraldaja eriala 40 punkti
  • vanglaametniku eriala 40 punkti
  • politseiteenistuse eriala 45 punkti
  • korrektsiooni eriala 45 punkti
  • tolli ja maksunduse eriala 55 punkti
  • maksunduse ja tolli eriala 55 punkti

   

   

  Täpsem info

  Telefon: 513 82 95

  E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

   

   

  Viimane muutmine: 09.01.2019