Vastuvõtu põhimõtted

 

2019/2020. õppeaasta vastuvõtu põhimõtted

Kutse- ja rakenduskõrghariduse erialade vastuvõtul on kaks etappi, kusjuures mõlemas vastuvõtu etapis on võimalik sooritada kõiki vastuvõtukatseid.

 

2019/2020. õppeaasta vastuvõtu etapid on:

 • I etapp 11.02.-31.05.2019
 • II etapp 2019. aasta juulis

 

Avalikku konkurssi hakkab mõjutama see, kui edukad olid vastuvõtu I etapi kandidaadid, sest:

 • kui kandidaat sooritab vastuvõtu I etapi vältel kõik vastuvõtukatsed ja ületab õppekohta tagava konkursipunktide lävendi, siis tagab Sisekaitseakadeemia talle 2019/2020. õppeaastal Sisekaitseakadeemias õppekoha
 • kui kandidaat sooritab kõik vastuvõtukatsed positiivselt, kuid ei ületa vastuvõtu I etapis õppekohta tagavat lävendit, siis jääb ta kandideerima ning tema tulemusi arvestatakse üldises pingereas II vastuvõtuetapi lõpus

 

Õppekohta tagavad lävendid vastuvõtu I etapis on järgmised:

 • politseiametniku eriala 40 punkti
 • päästekorraldaja eriala 40 punkti
 • vanglaametniku eriala 40 punkti
 • politseiteenistuse eriala 45 punkti
 • korrektsiooni eriala 45 punkti
 • tolli ja maksunduse eriala 55 punkti
 • maksunduse ja tolli eriala 55 punkti

 

Dokumentide esitamine

Sisekaitseakadeemiasse on 2019/2020. õppeaasta vastuvõtuperioodiks dokumente võimalik SAISi kaudu esitada 11.02.2019  kuni 27.06.2019. SAISis saavad sisseastumisavaldusi ja muid vajalikke dokumente esitada kandidaadid, kes on gümnaasiumi lõpetanud 2004. aastal või hiljem sh kandidaadid, kes on keskhariduse omandamas 2019. aasta suvel.

Kandidaadid, kes on omandanud keskhariduse/kõrghariduse enne 2004. aastat, peavad sisseastumisavalduse koos nõutavate dokumentidega esitama paberkandjal vastuvõtutöötajatele tulles Sisekaitseakadeemiasse kohale. Paberkandjal sisseastumisavaldusi ja muid sisseastumiseks vajalikke dokumente saab esitada ajavahemikul 25.-27.06.2019 kell 9-16 vastuvõtutöötajatele Sisekaitseakadeemias (Kase tn 61, Tallinn).

 

2019. keskhariduse omandavad kandidaadid

Kandidaat, kes saab keskhariduse 2019. aasta suvel, saab vastuvõtu I etapis kandideerida järgmistel tingimustel:

 • kaks nädalat enne kutsesobivusvestlust esitab kandidaat väljavõte keskharidust tõendavale dokumendile minevatest hinnetest (nt väljavõte E-Koolist, Stuudiumist vmt)
 • hiljemalt avalduste esitamise tähtaja lõpuks (so 27.06.2018) esitab kandidaat akadeemiale keskharidust tõendava dokumendi

 

Täpsem info

Telefon: 513 8295

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

 

 

Viimane muutmine: 24.01.2019