Vastuvõtu põhimõtted

 

2019-2020 õppeaasta vastuvõtt on lõppenud!

 

2019/2020. õppeaasta vastuvõtu põhimõtted

Kutse- ja rakenduskõrghariduse erialade vastuvõtul on kaks etappi, kusjuures mõlemas vastuvõtu etapis on võimalik sooritada kõiki vastuvõtukatseid.

 

Vastuvõtuetapid on järgnevad:

11.02-31.05.2019  I etapp

01.06-12.07.2019 II etapp

 

Avalikku konkurssi hakkab mõjutama see, kui edukad olid vastuvõtu I etapi kandidaadid, sest:

 • kui kandidaat sooritab vastuvõtu I etapi vältel kõik vastuvõtukatsed ja ületab õppekohta tagava konkursipunktide lävendi, siis tagab Sisekaitseakadeemia talle 2019/2020. õppeaastal Sisekaitseakadeemias õppekoha
 • kui kandidaat sooritab kõik vastuvõtukatsed positiivselt, kuid ei ületa vastuvõtu I etapis õppekohta tagavat lävendit, siis jääb ta kandideerima ning tema tulemusi arvestatakse üldises pingereas II vastuvõtuetapi lõpus

 

Õppekohta tagavad lävendid vastuvõtu I etapis on järgmised:

 • politseiametniku eriala 40 punkti
 • päästekorraldaja eriala 40 punkti
 • vanglaametniku eriala 40 punkti
 • politseiteenistuse eriala 45 punkti
 • korrektsiooni eriala 45 punkti
 • tolli ja maksunduse eriala 55 punkti
 • maksunduse ja tolli eriala 55 punkti

 

Dokumentide esitamine

Sisekaitseakadeemiasse saab täiendava vastuvõtu raames esitada dokumente 2019/2020. õppeaasta õppekohtadele 24.-31.07.2019 SAISi kaudu või paberandjal tuues need vastuvõtutöötajale Sisekaitseakadeemias (Kase tn 61, Tallinn).  Neil kandidaatidel, kes on gümnaasiumi lõpetanud 2004. aastal või hiljem, tuleb osa vajalikust infost SAISi automaatselt riiklikest registritest, kuid kandidaatidel, kes on keskhariduse omandanud varem, palume avalduse juurde lisada hinnetelehe lõputunnistuse hinnetest või saata see e-postile vastuvott [at] sisekaitse.ee.

 

Keskhariduse tõendamine

Kandidaat, kes omandab keskhariduse 2019. aasta suvel, saab vastuvõtu I etapis kandideerida järgmistel tingimustel:

 • kaks nädalat enne kutsesobivusvestlust esitab kandidaat väljavõte keskharidust tõendavale dokumendile minevatest hinnetest (nt väljavõte E-Koolist, Stuudiumist vmt)
 • hiljemalt avalduste esitamise tähtaja lõpuks (so 27.06.2018) esitab kandidaat akadeemiale keskharidust tõendava dokumendi

 

Kandidaatidel, kes on omandanud keskhariduse/kõrghariduse enne 2004. aastat või kes on omandanud keskhariduse kutsekoolis, palume esitama oma lõputunnistuse ja hinnetelehe, sest SAISi ei tule registritest üle nende eelneva haridusega seotud andmed. Hinnetelehe saab lisada sisseastumisavaldusele või saata see pärast avalduse esitamist e-postile vastuvott [at] sisekaitse.ee.

 

 

Täpsem info

Telefon: 513 8295

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

 

 

Viimane muutmine: 04.09.2019