Vastuvõtu põhimõtted

 

2019/2020. õppeaasta vastuvõtu põhimõtted

Kutse- ja rakenduskõrghariduse erialade vastuvõtul on kaks etappi, kusjuures mõlemas vastuvõtu etapis on võimalik sooritada kõiki vastuvõtukatseid.

 

Vastuvõtuetapid on järgnevad:

11.02-31.05.2019  I etapp

01.06-12.07.2019 II etapp

 

Avalikku konkurssi hakkab mõjutama see, kui edukad olid vastuvõtu I etapi kandidaadid, sest:

 • kui kandidaat sooritab vastuvõtu I etapi vältel kõik vastuvõtukatsed ja ületab õppekohta tagava konkursipunktide lävendi, siis tagab Sisekaitseakadeemia talle 2019/2020. õppeaastal Sisekaitseakadeemias õppekoha
 • kui kandidaat sooritab kõik vastuvõtukatsed positiivselt, kuid ei ületa vastuvõtu I etapis õppekohta tagavat lävendit, siis jääb ta kandideerima ning tema tulemusi arvestatakse üldises pingereas II vastuvõtuetapi lõpus

 

Õppekohta tagavad lävendid vastuvõtu I etapis on järgmised:

 • politseiametniku eriala 40 punkti
 • päästekorraldaja eriala 40 punkti
 • vanglaametniku eriala 40 punkti
 • politseiteenistuse eriala 45 punkti
 • korrektsiooni eriala 45 punkti
 • tolli ja maksunduse eriala 55 punkti
 • maksunduse ja tolli eriala 55 punkti

 

Dokumentide esitamine

Sisekaitseakadeemiasse saab 2019/2020. õppeaasta vastuvõtudokumente 11.02.2019 kuni 27.06.2019 esitada SAISi kaudu. Seal on võimalik sisseastumisavaldusi ja muid vajalikke dokumente esitada ka kandidaatidel, kes omandavad keskhariduse 2019. aasta suvel. Neil kandidaatidel, kes on gümnaasiumi lõpetanud 2004. aastal või hiljem, tuleb osa vajalikust infost SAISi automaatselt riiklikest registritest, kuid kandidaatidel, kes on keskhariduse omandanud varem, palume avalduse juurde lisada hinnetelehe lõputunnistuse hinnetest.

Paberkandjal sisseastumisavaldusi ja muid sisseastumiseks vajalikke dokumente saab esitada ajavahemikul 25.-27.06.2019 kell 9-16 vastuvõtutöötajatele Sisekaitseakadeemias (Kase tn 61, Tallinn).

 

Keskhariduse tõendamine

Kandidaat, kes omandab keskhariduse 2019. aasta suvel, saab vastuvõtu I etapis kandideerida järgmistel tingimustel:

 • kaks nädalat enne kutsesobivusvestlust esitab kandidaat väljavõte keskharidust tõendavale dokumendile minevatest hinnetest (nt väljavõte E-Koolist, Stuudiumist vmt)
 • hiljemalt avalduste esitamise tähtaja lõpuks (so 27.06.2018) esitab kandidaat akadeemiale keskharidust tõendava dokumendi

 

Kandidaatidel, kes on omandanud keskhariduse/kõrghariduse enne 2004. aastat või kes on omandanud keskhariduse kutsekoolis, palume esitama oma lõputunnistuse ja hinnetelehe, sest SAISi ei tule registritest üle nende eelneva haridusega seotud andmed. Hinnetelehe saab lisada sisseastumisavaldusele või saata see pärast avalduse esitamist e-postile vastuvott [at] sisekaitse.ee.

 

 

Täpsem info

Telefon: 513 8295

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

 

 

Viimane muutmine: 12.03.2019