Vastuvõtu põhimõtted

2023/2024. õppeaasta vastuvõtu põhimõtted

Kutse- ja rakenduskõrghariduse erialade vastuvõtul on kaks etappi, kusjuures mõlemas vastuvõtu etapis on võimalik sooritada kõiki vastuvõtukatseid.

 

Vastuvõtu etapid on järgnevad:

 • 27.02.-19.05.2023  I etapp
 • 20.05.-18.07.2023 II etapp

 

Avalikku konkurssi hakkab mõjutama see, kui edukad olid vastuvõtu I etapi kandidaadid, sest:

 • kui kandidaat sooritab vastuvõtu I etapi vältel kõik vastuvõtukatsed ja ületab õppekohta tagava konkursipunktide lävendi, siis tagab Sisekaitseakadeemia kandidaadile 2023/2024. õppeaastal õppekoha;
 • kui kandidaat sooritab kõik vastuvõtukatsed positiivselt, kuid ei ületa vastuvõtu I etapis õppekohta tagavat lävendit, siis jääb ta kandideerima ning tema tulemusi arvestatakse üldises pingereas II vastuvõtuetapi lõpus.

 

Õppekohta tagavad lävendid vastuvõtu I etapis on järgmised:

 • politseiametniku eriala 45 punkti
 • vanglaametniku eriala 45 punkti
 • politseiteenistuse eriala 48 punkti
 • korrektsiooni eriala 48 punkti

 

Dokumentide esitamine

SAISi eripärade tõttu ei jookse registritest SAISi avaldusele automaatselt järgmised andmed:

 • enne 2004. keskhariduse omandanute hinded;
 • kutsekeskhariduse lõpetanud kandidaatide õppetöö tulemused.

Neil kandidaatidel palume SAISis avalduse juurde lisada hinneteleht koos lõputunnistuse hinnetest või saata see e-postile vastuvott [at] sisekaitse.ee.

 

Keskhariduse tõendamine

Kandidaat, kes omandab keskhariduse 2023. aasta suvel, saab vastuvõtu I etapis kandideerida järgmistel tingimustel:

 • eesti keele oskuse kriteeriumi täitmiseks peab kandidaat osalema eesti keele oskuse testi;
 • hiljemalt avalduste esitamise tähtaja lõpuks (so 01.07.2023) esitab kandidaat akadeemiale keskharidust tõendava dokumendi.

 

Täpsem info

Telefon: 513 8295

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.eeclass="spamspan"

 

 

Viimane muutmine: 07.08.2023