Vastuvõtuga seotud dokumendid

 
2018/2019 ÕA ESMAKURSUSLASTE TUTVUMISPÄEVADE AJAKAVAD:

 

 - Politseiametniku eriala tutvumispäevad

 - Politseiteenistuse, tolli ja maksunduse, päästeteenistuse, päästekorraldaja ja vanglaametniku erialade tutvumispäevad

 - Maksunduse ja tolli eriala tutvumispäevad

 - Päästja ja päästemeeskonna juhi erialade tutvumispäevad

 

 

Üldised dokumendid

 

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 2018/2019. õppeaastaks kehtiv alates 08.03.2018

Sisseastumisavalduse vorm (2018/2019 õa)

Sisekaitseakadeemia põhimäärus

Sisekaitseakadeemia õppetöö juhenddokumendid

Rakenduskõrgkooliseadus

 

Isikuankeedid taustakontrolliks*

*Isikuankeedid on .pdf formaadis. Isikuankeetide elektrooniliseks täitmiseks laadige vajalik dokument alla, avage see Adobe Readeriga ja sakilt "Tools" valige "Fill & Sign". Pärast dokumendi täitmist salvestage see ja esitage digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu meie vastuvõtutöötajale.

Isikuankeet politsei- ja piirivalvekolledži erialadele

Isikuankeet päästekolledži erialadele

Isikuankeet justiitskolledži erialadele

 

Magistriõppega seotud dokumendid

 

Magistritöö kavandi juhend

Sisejulgeoleku magistriõppe vastuvõtu hindamiskriteeriumid (2018/2019 õa)

 

Kutsesobivusvestluste hindamiskriteeriumid

 

Päästekorraldaja eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2018/2019 õa)

Päästeteenistuse eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2018/2019 õa)

Vanglaametniku eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2018/2019 õa)

Politseiteenistuse ja politseiametniku erialade kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2018/2019 õa)

Tolli ja maksunduse ning Maksunduse ja tolli erialade kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2018/2019 õa)

 

Viimane muutmine: 21.08.2018