Vastuvõtuga seotud dokumendid

 
Üldised dokumendid

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 2020/2021. õppeaastaks kehtiv alates 22.12.2019

Sisekaitseakadeemia põhimäärus

Sisekaitseakadeemia õppetöö juhenddokumendid

Kõrgharidusseadus

 

Isikuankeedid taustakontrolliks

Isikuankeet politsei- ja piirivalvekolledži erialadele (elektrooniliselt täidetav)

Isikuankeet päästekolledži erialadele (elektrooniliselt täidetav)

Isikuankeet justiitskolledži erialadele (elektrooniliselt täidetav)

NB! Kõik ankeetides olevad väljad peavad olema täidetud. Kui mõnele ankeedis olevale väljale ei ole andmeid esitada, siis palume need väljad täita kas sidekriipsuga või kirjutades "puudub".  

 

Magistriõppega seotud dokumendid

Magistritöö kavandi juhend

Sisejulgeoleku magistriõppe vestluse hindamiskriteeriumid (2019/2020 õa)

 

Kutsesobivusvestluste hindamiskriteeriumid

Päästekorraldaja eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2019/2020 õa)

Korrektsiooni ja vanglaametniku erialade kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2019/2020 õa)

Politseiteenistuse ja politseiametniku erialade kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2019/2020 õa)

Tolli ja maksunduse ning Maksunduse ja tolli erialade kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2019/2020 õa)

 

Viimane muutmine: 30.12.2019