Vastuvõtuga seotud dokumendid

 
Üldised vastuvõttu reguleerivad dokumendid

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 2023/2024. õppeaastaks

Sisekaitseakadeemia põhimäärus

Sisekaitseakadeemia õppetöö juhenddokumendid

Kõrgharidusseadus

 

Sisseastumisavalduse vorm 2023/2024. õppeaastaks


 

Kutse- ja rakenduskõrghariduse vastuvõtuga seotud isikuankeedid

Isikuankeedi täitmisel palume tähele panna:

1. Kõik ankeedis olevad väljad peavad olema täidetud. Kui mõnele ankeedis olevale väljale ei ole andmeid esitada, siis tuleb see täita kas sidekriipsuga või kirjutades "puudub".  

2. SAISi kaudu esitatav isikuankeet peab olema digitaalselt allkirjastatud (üldjuhul .asice formaadis fail), sest muidu lükkame avalduse vigade parandamiseks tagasi. Digitaalse allkirjastamise juhise leiad siit.

3. Enne ankeedi täitmist palume see alla laadida, sest veebis olevale pdf-ile ei saa muudatusi salvestada.

4. Ankeedis on küll pildi lisamise koht, aga selle esitamine ei ole kohustuslik.

5. Ametkondade isikuankeedid on erinevad ja kui kandeeritakse mitme kolledži erialadele, siis tuleb täita erinevad ankeedid.

 

Isikuankeet politsei- ja piirivalvekolledži erialadele (politseiametniku ja politseiteenistuse erialade kandidaatidele, elektrooniliselt täidetav)

Isikuankeet päästekolledži erialadele (päästekorraldaja ja päästeteenistuse eriala kandidaatidele, elektrooniliselt täidetav)

Isikuankeet justiitskolledži erialadele (korrektsiooni ja vanglaametniku erialade kandidaatidele, elektrooniliselt täidetav)

Isikuankeet finantskolledži erialadele (tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli erialade kandidaatidele, elektrooniliselt täidetav)

 

Kutse- ja rakenduskõrghariduse vastuvõtuga seotud kutsesobivusvestluste hindamiskriteeriumid

Päästekorraldaja eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2023/2024. õa)

Päästeteenistuse eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2023/2024. õa)

Vanglaametniku eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2023/2024. õa)

Korrektsiooni eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2023/2024. õa)

Politseiteenistuse ja politseiametniku erialade kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2023/2024. õa)

Tolli ja maksunduse eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2023/2024. õa)

Maksunduse ja tolli eriala kutsesobivusvestluse hindamiskriteeriumid (2023/2024. õa)

 


 

Magistriõppe vastuvõtuga seotud dokumendid

Magistritöö kavandi koostamise juhend

Sisejulgeoleku magistriõppe vastuvõtu hindamiskriteeriumid (2023/2024. õa)

 

Viimane muutmine: 13.06.2023