Vastuvõtva riigi toetus (HNS)

Koolituse läbinul on teadmised rahvusvahelise abi osutamisest ja vastuvõtmisest ning vastuvõtva riigi toetuse korraldamisest.

Eesmärk

Koolituse läbinul on teadmised rahvusvahelise abi osutamisest ja vastuvõtmisest ning vastuvõtva riigi toetuse korraldamisest.

Sihtgrupp
Päästeameti töötajad ja Eesti päästemeeskonna liikmed, kelle tööülesandeks võib vajadusel olla rahvusvahelise abi osutamine või vastuvõtmine.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija:

*  teab rahvusvahelise abi taotlemise ja vastuvõtmise korda päästealal;

  • teab erinevaid rahvusvahelise abi mehhanisme, HNS kontseptsioone ja planeerimise põhimõtteid ning Päästeameti tegevusi vastuvõtva riigi toetuse pakkumisel;
  • teab RDC ülesehitust ja töökorraldust ning kasutab sellega seotud dokumente;
  • planeerib tegevusi välismeeskonna vastuvõtmiseks.

Sisu

* HNS kontseptsioon riigikaitses ja tsiviilkriiside korral, koostöö komplekskriiside korral olemasolevate ressursside optimaalseks kasutamiseks;

       * rahvusvahelise abi taotlemise ja vastuvõtmise kord päästealal ning kiireloomulise rahvusvahelise abi kord;

      * INSARAG juhised rahvusvahelise abi osutamisel ja vastuvõtmisel;

       * EL elanikkonnakaitse mehhanism (ERCC, moodulid, eksperdid, EUCPT, CECIS) ja Euroopa Komisjoni HNS juhised;

       * NATO CPG juhised rahvusvahelise abi küsimise, vastuvõtu ja osutamise kohta tsiviilhädaolukordade korral;

       * abi otsustamise protsess EL abipalve ja kahe- ning kolmepoolsete lepingute alusel;

       * rahvusvaheline abi ja Eesti seadusandlus, lihtsustatud protseduurid, koostööpartnerid;

       * vastuvõtukeskuse (RDC) moodustamise ja töötamise põhimõtted;

       * Päästeameti poolt pakutavad teenused rahvusvahelise abi vastuvõtmisel ja osutamisel;

       * HNS ja turvalisus;

       * RDC dokumentatsioon, IT abivahendid;

       * baaslaagri (BoO) loomine;

       * praktiline harjutus abipalve koostamiseks;

       * praktiline harjutus RDC ülesehitamiseks;

       * praktiline harjutus välismeeskonna vastuvõtmiseks (piiriületus, olukorra ülevaade, transport, turvalisus jm)

* simulatsiooniharjutus logistika planeerimiseks.

Õppemeetodid: loeng, praktiline harjutus, simulatsiooniharjutus.

Maht
16 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.