Veepääste erivõimekus II

Veepääste erivõimekus 2 koolitus annab teadmisi päästetööde sooritamisest voolavas vees ning päästetööde paadi kasutusest.

Eesmärk

Koolituse läbinu teostab teadlikult ja ohutult veepääste töid voolavas vees ning päästetöid seisuveekogul päästetööde paadiga.

Sihtgrupp
Päästeteenistujad
Õpiväljundid

Koolituse läbinud:

 • Teostab ohutult ning efektiivselt erivarustust kasutades abitusse seisundisse sattunud inimese või looma päästmist kiirevoolulises vees;
 • teostab ohutult ning efektiivselt abitusse seisundisse sattunud inimese või looma päästmist päästetööde paadiga.
Sisu

Loeng:

 • Ohud pinnaltpäästjale kiirevoolulises vees;
 • Jõgede iseloomustust;
 • Enesepäästevõtteid kiirevoolulises veel ohuolukorda sattumisel;
 • Navigatsiooni märgid ja veekogudel liiklemist puudutavad regulatsioonid;
 • Ohutustehnilised aspektid päästetööde paati juhtimisel.

Praktika:

 • Nööripääste ja pinnaltpääste varustuste hooldus;
 • Kannatanu päästmiseks erinevate nöörisüsteemide loomine;
 • Enesepääste oskus kiirevoolulises vees;
 • Õigete sõiduvõtete omandamine paadiga;
 • Kannatanu päästmine päästetöödepaadiga;
 • Paadi veeskamine ja haagisele paigaldamine.

Õppemeetodid: auditoorne loeng koolikeskkonnas ja praktilised harjutused koolituse toimumise asukohas veekogul ning iseseisev töö.

Maht
39 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.