Veepuhastus ja hügieen päästemissioonidel

Koolituse läbinul on teadmised joogivee puhastamisest ja hügieenist päästemissioonidel.

Eesmärk

Koolituse tulemusel on õppijal teadmised joogivee puhastamisest ja hügieenist päästemissioonidel.

Sihtgrupp
Päästemeeskonna eksperdid, kes vastutavad päästemissioonidel joogivee puhastamise ja hügieenitingimuste eest.
Õpiväljundid
 • Teab joogivee testimise põhimõtteid;
 • kasutab oskuslikult vee testimise ja puhastamise seadeid;
 • kehtestab vajalikud hügieenireeglid;
 • teab minimaalseid standardeid joogivee ja sanitaartingimuste kohta Sphere reeglites.
Sisu
 • Sanitaarklasteri tutvustus;
 • sphere standard: vesi, sanitar, hügieen;
 • hügieenitingimused laagris;
 • joogivee testimise teooria;
 • joogivee puhastamise teooria;
 • veetestimise seadme tutvustus ja ülevaade;
 • veepuhastuse seame tutvustus, montaaž ja hooldus.

Auditoorne loeng ning praktilised harjutused.        

Maht
12 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.