Uudised

VIIMASED KOHAD KOOLITUSELE: „Radikaliseerumisest tingitud riskikäitumise märkamine, ennetamine ja maandamine“

Foto

 

Sisekaitseakadeemia korraldab Siseministeeriumi tellimusel kohalike omavalituse ametnikele neli tasuta koolitust „Radikaliseerumisest tingitud riskikäitumise märkamine, ennetamine ja maandamine“.

Radikaliseerumine on üks riskikäitumise vorm, millel on mitmeid erinevaid väljendusi. Mõned radikaliseerumise väljendusvormid kujutavad kaudset ohtu ümbritsevale ühiskonnale, teised seevastu võivad olla vahetuks ohuks avalikule korrale ning seeläbi turvalisusele ja julgeolekule. Radikaliseerumine ehk äärmuslike põhimõtete omaksvõtmine ning nende kujunemine ühiskonnale ohtlikuks vajab märkamist, st vajalikul määral teadlikkust ja tähelepanelikkust

Koolituse eesmärk on anda KOV ametnikele baasteadmised ja suurendada teadlikkust radikaliseerumise, kui riskikäitumise ühe vormi märkamiseks, ennetamiseks ja maandamismeetmete rakendamiseks töös erinevate sihtrühmadega. Koolituse käigus antakse ülevaade radikaliseerumisega seotud riskikäitumise protsessidest ja dünaamikast, samuti üldistest radikaliseerumist maandavatest ja tõkestavatest meetmetest.

Käsitletavad teemad:

  • inimeste kultuurilistest ja religioossetest eripäradest tulenev riskikäitumine;
  • radikaliseerumisega seotud riskikäitumise protsess ja dünaamika;
  • radikaliseerumisest tingitud riskikäitumise märkamine/ära tundmine peres, koolis, töös noortega, sotsiaalhoolekandes, tervishoiusektoris jm;
  • radikaliseerumisest tingitud riskikäitumise ennetamise ja maandamise võimalused KOV tasandil;
  • korrakaitseline tegevus radikaliseerunud riskikäitujatega;
  • võimalused enesetäiendamiseks, sh Euroopa Liidu toel.

Koolitajateks on antud teemade eksperdid Ringo Ringvee ja Pärtel Preinvalts.

Osalejate väljastatakse tunnistus/tõend koolituse läbimise kohta.

Täpsem info ja registreerimine:

Küsimuste korral pöörduda palun täiendusõppe projektijuht Ankki Aardemaa poole: ankki.aardemaa [at] sisekaitse.ee.