Uudised

Vilistlase magistritöö pälvis esiletõstmise teadus- ja arendustööde konkursil

Foto

Selgunud on rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tulemused.

Konkursile kandideeris tänavu 20 tööd erinevatest rakenduskõrgkoolidest. Hindamiskomisjon tõi välja, et kõik esitatud tööd väärivad esiletõstmist ning tulenevalt tööde kõrgest tasemest otsustas välja anda kaks rahalist preemiat.

Lisaks võidutöödele tõstis hindamiskomisjon esile veel kaks tööd, mille hulka kuulub ka SJI vilistlase Hendrik Pillmanni magistritöö „Asjade interneti tehnoloogia kasutusega seonduvad turvalisuse riskid ning nende maandamine inimeste tavakasutuses olevate tehnoloogiate näitel”.

Töö keskendub laiemalt digiühiskonna turvalisusele eesmärgiga välja selgitada asjade interneti tehnoloogia arengust tulenevad riskid tehnoloogia kasutajaskonna ning avaliku sektori ameti- ja haldusasutuste jaoks. Töös käsitleti ohtude ennetamist ja maandamist Eesti kontekstis, seadusandluse kaasajastamise vajalikkust ja seda, millist vastutust oodatakse tehnoloogia arendajatelt/teenuse pakkujatelt.

Hendriku töö juhendajad on Jaanika Puusalu, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi nooremteadur ja Ester Pukk, Politsei- ja Piirivalveameti peaspetsialist.

Lähemalt saate konkursist ja selle tulemustest lugeda siit.

Õnne- ja edusoovid Hendrikule ning tema juhendajatele!