Uudised

Virtuaalne vestlusring Eesti elanike suhtumisest isikuandmete kasutamisse

Foto

Sisejulgeoleku instituut korraldab 29. oktoobril algusega kell 11.00 uuringu „EESTI ELANIKE SUHTUMINE ISIKLIKE ANDMETE PRIVAATSUSESSE JA TURVALISUSESSE“ peatse ilmumise tähistamiseks virtuaalse vestlusringi. 

Vestlusringi eesmärk on huvigruppidele ja laiemale avalikkusele tutvustada uuringu tulemusi ning tekitada erinevate valdkondade vaieldamatute professionaalide osalusel temaatiline diskussioon.

Sündmusel räägitakse andmetest ja nendega turvaliselt ümberkäimisest; andmeid ohustavatest teguritest; riigist ja eraettevõtetest andmehaldajatena; vajadusel kogutud andmete täiendavast kasutamisest; inimeste hinnangutest oma käitumisele veebilehtede ja sidevahendite kasutamisel ning uuringust ilmnenud kitsaskohtadest. 

Vestlusringi modereerib sisejulgeoleku instituudi nooremteadur Jaanika Puusalu, diskussioonist võtavad osa Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise, Sorainen'i advokaadibüroo vandeadvokaat Carri Ginter, Eesti 200 juhatuse liige ja koolitus- ning suhtekorralduskonsultant Lauri Hussar ja Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep.

Rohkem infot: https://www.sisekaitse.ee/et/virtuaalne-vestlusring