Vastuvõtuga seotud põhiinfo

 

Kandideerimiseks vajalike dokumentide esitamine

Dokumente saab SAISis esitada kuni 29.06.2020. 

Paberdokumente saab esitada 25.-26.06. ja 29.06.2020 kl 9.00-16.00 Sisekaitseakadeemias (Kase 61, ruum A108) kohapeal. 

 

Riigieksamite tulemused ja dokumentide esitamine

Meile on tulnud palju küsimusi selle kohta, et riigieksamite (sh eesti keele riigieksam) tulemused avalikustatakse 30.06.2020, aga Sisekaitseakadeemia dokumentide vastuvõtt on avatud kuni 29.06.2020.

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel ei ole riigieksamite tulemused määrava tähtsusega. Eesti keel (emakeelena) riigieksami abil saab küll täita eesti keele oskuse kriteeriumit, aga oleme kõigile 2020. aastal keskharidust omandavatele kandidaatidele soovitanud riskide hajutamiseks registreerida ennast ka eesti keele oskuse testile. Põhjus on selles, et kui riigieksami tulemused ei vasta ootustele (tulemus on vähem kui 40 punkti), siis saab eesti keele oskuse testil ikkagi osaleda ning kandidaat ei lange konkurentsist välja. Kui aga riigieksami tulemus on väga hea, siis saab kandidaat SAISis märkida ka pärast avalduse vastuvõtmist, et ei osale katsel, kuna saame registritest riigeksamite tulemusi kontrollida.

 

Eesti keele oskuse test

Eesti keele oskuse testid toimuvad ajavahemikul 30.06.-02.07.2020.

 

Eesti emakeelega kandidaadid saavad sooritada eesti keele oskuse testi Moodle keskkonnas, mis on kandidaatidele avatud 30.06. ja 01.07.2020 kell 15.00-18.00. Katse sooritamise aja saab kandidaat SAISis avaldust esitades valida. Moodle keskkonna kasutamiseks vajalikud juhised saadetakse kandidaatidele e-posti teel enne katse toimumise aega. 

 

Muu emakeelega kandidaadid saavad eesti keele oskuse testi sooritada Zoomis (30.06.2020) või Sisekaitseakadeemias kohapeal (30.06.-02.07.2020). Katse sooritamise aja ja koha saab kandidaat SAISis avaldust esitades valida. 

 

Kehalised katsed

Kehalised katsed toimuvad regiooniti erinevates asukohtades üle Eesti ajavahemikul 30.06.-02.07.2020. Katse sooritamise aja ja koha saab kandidaat SAISis avaldust esitades valida. 

 

NB! Kehalistele katsetele tulekul palume ohutuse tagamiseks kandidaadil arvestada järgmiste asjaoludega:

 1. Kui oled haige või sul on olnud kokkupuude COVID-19 haigestunuga, siis palun anna meile teada vastuvott [at] sisekaitse.ee.

 2. Enne katse aja valimist veendu, et sul on SAISis avaldus esitatud ja see on vastu võetud.

 3. Katsele tule üksi ja palu oma toetusmeeskonnal (pereliikmed, sõbrad jne) kaasa elada distantsilt.

 4. Katsele võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass), oma joogipudel ja võimalusel ka lebomatt.

 5. Katsed toimuvad välitingimustes ning pesemisvõimalus puudub, arvesta sellega oma riietuse valikul.

 

Kutsesobivusvestlused

Kutsesobivusvestlused toimuvad järgmistel aegadel:

 • toll ja maksundus 01.-02.07.2020
 • maksundus ja toll 03.07.2020
 • korrektsioon 08.-09.07.2020
 • vanglaametnik 08.-09.07.2020
 • politseiteenistus 08.-10.07.2020
 • politseiametnik  08.-10.07.2020
 • päästekorraldaja 06.-08.07.2020
 • sisejulgeoleku magistriõpe 01.-03.07 ja 06.-07.07.2020

Vestluse täpne toimumise aeg, koht ja tingimused lepitakse kandidaatidega kokku pärast eesti keele oskuse testi ja kehaliste katsete sooritamist.

 

Riigieksamid ja kandideerimine

 

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel on oluline, et sul on omandatud või omandamisel keskharidus, kuid riigieksamite sooritamine ei ole esmatähtis. Tõsi, eesti keel (emakeelena) riigieksami abil on võimalik täita eesti keele oskuse kriteerium, aga riskide hajutamiseks soovitame gümnaasiumi lõpetavatel kandidaatidel siiski osaleda meie eesti keele oskuse testimisel. Matemaatika riigieksami tulemust Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel ei arvestata.

 

Katsetel osalemise aegade muutmine

 

Kui soovid oma vastuvõtukatsete aegu muuta või ümber tõsta, siis võta SAISis oma esitatud avaldus muutmisele ja tee vajalikud kohandused. Kui see aga ei õnnestu, siis kirjuta meile vastuvott [at] sisekaitse.ee.

 

Viimane muutmine: 26.06.2020