Korrakaitseametniku kutse andmine

Kontakt:

Korrakaitseametniku kutsekomisjoni asjaajamist korraldab politsei- ja piirivalvekolledži õppekorralduse spetsialist Maarja Bachmann, maarja.backmann [at] sisekaitse.ee, telefon 6707 430.

 

Üldinfo

Kutsekoja aadress

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutseregister

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseandmise kord  

 

Korrakaitseametniku kutsestandardid

· Korrakaitseametnik, tase 5 

· Korrakaitseametnik, tase 6 

 

Kutsete taotlemise eeltingimused

Korrakaitseametnik, tase 5 taotlemise eeltingimused:

· keskharidus

· vastava nõutava erialakursuse läbimine

 

Korrakaitseametnik, tase 6 taotlemise eeltingimused: 

· kõrgharidus

· vastava erialase täiendõppe läbimine

 

Kutsete taotlemiseks esitatavad dokumendid

· avaldus

· koopia haridust tõendavast dokumendist

· koopiad dokumentidest samalaadsete eelnevate koolituste kohta

· CV

· maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta

 

Kutsete taastõendamise eeltingimused

· varasem sama taseme kutsetunnistuse olemasolu

 

Kutsete taastõendamiseks esitatavad dokumendid

· avaldus

· maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami ja taastõendamise tasud

Arvelduskonto andmed tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus/taotleja ees- ja perekonnanimi

 

Kutseeksamite toimumise ajad

· Korrakaitseametnik, tase 5 kutseeksam toimub 30. novembril 2017

Dokumente võetakse vastu alates 1. novembrist 2017

Kutseeksami tasu on 103 EUR.