Sisekaitseakadeemia korraldab puitmajade tuleohutuskonverentsi

18. oktoobril korraldab Sisekaitseakadeemia koostöös Eesti Ehitusinseneride Liiduga konverentsi «Suuremahuliste ja mitmekorruseliste puitmajade tuleohutus».

Loe lähemalt...

Sisekaitseakadeemia sügissemestri spordistipendiumi pälvisid üheksa kadetti

12. oktoobril, akadeemia õppetöö alustamise aastapäeval otsustas eristipendiumite komisjon eraldada semestri spordistipendiumid üheksale kadetile.

Loe lähemalt...