Mikrokraadid

Mikrokraad

Mikrokraadikava on tasemeõppe õppeainetest loodud terviklik täienduskoolituse õppekava, mille läbimisega saab täiendada ja omandada uusi valdkonnapädevusi või õppida juurde täiendav eriala.

Mikrokraadikava läbinul on edaspidi soovi korral võimalik jätkata õppimist tasemeõppekava alusel ja jõuda kõrghariduse või kraadi omandamiseni. Mikrokraad on võimalik omandada ühe semestri või ühe õppeaasta jooksul. Kava läbimist kinnitab täiendusõppe tunnistus. Mikrokraadikaval õppijaga sõlmitakse õppeleping. Õpe on tasuline. 

 

2023/2024. õppeaastal alustavad mikrokraadikavad
 

Füüsilise ja juriidilise isiku maksustamine otseste maksudega (10 EAP), 550 €
Õppekava kood: 6.5-12/2785-1
Mikrokraadiprogrammis osalenu orienteerub juriidilise ja üksikisiku maksustamise põhimõtetes.

Tutvu lähemalt

Registreerimine on lõppenud.

 

Ohtude ja konfliktide analüüs (21 EAP), 1155 €
Õppekava kood: 6.5-12/1736-1 
Mikrokraadiprogrammis osalenul on teadmised-oskused erinevat liiki ohtude ja konfliktide analüüsimiseks; arusaam terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja rahapesu olemusest ning vastumeetmetest; teadmised integreeritud piirihalduse ja sisserände põhimõtetest, konfliktis kohalduvast merevööndite õigusraamistikust ning rahvusvaheliste missioonide olemusest; samuti  teadmised põhimõtetest ning tehnoloogilistest süsteemidest teadmuse ja teabe halduseks.

Tutvu lähemalt
Registreerimine on lõppenud.


Kaugseire siseturvalisuses (15 EAP), 825 €
Õppekava kood: 6.5-12/2200-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on  teadmised kaugseire tehnoloogiatest; teadmuse ja teabe halduseks vajalikest põhimõtetest ning tehnoloogilistest süsteemidest; küberjulgeoleku alustest, küberkuritegevusest kui kuriteo liigist ja andmekaitsest ning oskus omandatud teadmisi rakendada nende valdkondade analüüsimisel.

Tutvu lähemalt
Registreerimine on lõppenud.


Tuleohutus (18 EAP), 1530 €
Õppekava kood: 6.5-12/1812-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on teadmised-oskused tuleohutusnõuetest; ehitusprojekti tuleohutusest ning selle ekspertiisist ja ehitise tuleohutusauditist; tuleohutuspaigaldistest; tuleohutustoodetest ja -teenustest; tuleohutuskorraldusest. 
Õpingute järgselt on võimalik minna tuleohutuse kutseeksamile, info SIIN.

Tutvu lähemalt
Registreerimine on lõppenud.


Julgeolekuohud (14 EAP), 770 €
Õppekava kood: 6.5-12/1737-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on kontseptuaalne ja struktureeritud arusaam tänapäevastest julgeoleku väljakutsetest ning nendega toimetulekuks laiapindse riigikaitse korralduse rakendustest; teadmised tänapäeva meedia toimimisest, vaenulikust mõjutustegevusest ja demokraatlike ühiskondade võimalikest vastumeetmetest, sh psühholoogilisest kaitsest; arusaam küberjulgeoleku alustest, küberkuritegevusest kui kuriteo liigist ja andmekaitsest ning oskused nende valdkondade analüüsimiseks.

Tutvu lähemalt
Registreerimine on lõppenud.
 

Kriisireguleerimine (21 EAP), 1155 €
Õppekava kood: 6.5-12/1704-1
Mikrokraadiprogrammis osalenul on oskused hädaolukorra riski- ja võimeanalüüsiks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi rakendamiseks, samuti suutlikkus aidata kaasa ühiskonna valmisoleku tõstmisele erinevat liiki hädaolukordadeks; arendatud oskused meeskonnatöö-, analüüsi- ja informatsioonivahetuse osas ning kriisireguleerimise ja -juhtimise alal; arusaamine kriisikommunikatsiooni olemusest ja vajadusest, inimeste reaktsioonidest kriisiolukordades.

Tutvu lähemalt
Registreerimine on lõppenud.

 

 

Lisainfo: Kaija Seisonen, täiendusõppe keskuse juhataja, kaija.seisonen [at] sisekaitse.ee
                 
Lisaks mikrokraadikavadele on akadeemias võimalik osaleda ka üksikutel õppeainetel. Vaata lähemalt siit