Praktika

ERASMUS+ programmi raames välismaale praktikale

Erasmus+ raames on võimalik osaleda praktikal Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (Island, Liechtenstein, Norra, Türgi).

Üliõpilased saavad valida kahe praktika vahel – praktika õpingute ajal (vähemalt 2 kuud) ning äsja lõpetanute praktika (2–12 kuud). Taotlusi võetakse vastu terve õppeaasta vältel.

Kuhu minna?

Praktikabaasiks võib olla mistahes ettevõte või organisatsioon (sh kõrgkool), mille tegevusala ja profiil sobivad konkreetse üliõpilase praktikale seatud nõuetega. Praktikabaasiks ei saa aga olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms).

Iga üliõpilane peab leidma endale praktikabaasi ise. Siiski on tark nõu pidada oma kolledžiga ja uurida, kas kolledžil on eelnevalt koostööd olnud mõne ettevõtte või organisatsiooniga, mille tegevusala ja profiil sobiksid kokku üliõpilase praktikabaasiga.

Stipendium

Praktikal osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda spetsiaalset toetust, mis aitab katta vahetusega seonduvaid lisakulutusi. Programmi ERASMUS+ stipendium koosneb kahest osast – igakuine elamistoetus ning praktikandi lisatoetus. Stipendiumi suurus oleneb sihtriigist ning sealsest elukallidusest. 

Üliõpilasel säilib ka igakuine stipendium Sisekaitseakadeemialt. Lisaks toetab Sisekaitseakadeemia kõiki välismaale õppima suundujaid ka ühekordse reisitoetusega, mille summa on sihtriigiti erinev ning peaks orienteeruvalt katma transpordikulud. Distantsi arvestamine, alguskoha ja sihtkoha vaheline kilometraaž, toimub Euroopa Komisjoni poolt loodud distantsiarvestuse kalkulaatori abil

Praktikabaas võib, aga ei pea maksma üliõpilasele palka.

Praktika tunnustamine

Erasmus+ üliõpilase praktikat välismaal võib aga ei pea Sisekaitseakadeemia tunnustama võrdväärselt Eestis sooritatava praktikaga. Ideaalis võiks praktika olla osa üliõpilase õppekavast ja kajastuda üliõpilase akadeemilisel õiendil.

Enne praktikaperioodi algust välismaal koostab üliõpilane koostöös oma kolledžiga praktikaplaani, mis kooskõlastatakse praktikabaasiga. Praktikaplaani alusel koostatakse praktikaleping, mis on praktikaplaani kinnitav allkirjastatud kokkulepe üliõpilase, Sisekaitseakadeemia ja vastuvõtva praktikabaasi vahel. Selline kokkulepe annab üliõpilasele kindluse, et tema praktika välismaal on kooskõlas kodukõrgkooli nõuetega ning tunnustatud kodukõrgkooli õpingute osana.

Kandideerimine

Erasmus+ programmi raames on õigus minna praktikale üliõpilastel, kellel:

 • ei ole vahetusse mineku hetkeks õppevõlgnevusi;
 • on piisav keeleoskus praktikbaasi töös osalemiseks.

Taotlusi võetakse vastu terve õppeaasta vältel. Kuidas alustada?

 • Kuna enne välismaale tööle asumist on vaja palju dokumente täita, alusta kandideerimisega vähemalt kaks kuud enne minekut.
 • Otsi endale praktikabaas. Iga tudeng peab endale praktikakoha ise otsima. Küsi oma kolledžilt, kas neil on olnud eelnevalt koostööd mõne organisatsiooni või ettevõttega, mis sobiks Sulle praktikabaasiks.
 • Täida ära avaldus
 • Koos avaldusega palun esita:

1) Motivatsioonikiri (1-2 lk vabas vormis põhjendusega, miks ta soovib välismaal ja valitud ettevõttes töötada);

2) Väljavõte õpingukaardist;

3) Keeleoskuse tõendi (keeleoskuse tõendina võib esitada riigieksami tulemused, võõrkeele õppejõu vabas vormis kinnituse, mõne õppeasutuse sooritatud keeletesti tulemuse vms).

Pärast praktikat?

Vahetusest tagasi tulles peab üliõpilane ühe kuu jooksul esitama Erasmus+ koordinaatorile

 1. Kinnituskirja tõendamaks viibimist ettevõttes. Selle täidab ettevõttes kadeti otsene ülemus. Ole tähelepanelik, et kuupäevad kinnituskirjal oleksid õiged!
 2. Lõpuni täidetud praktikaplaani, mis kajastab praktikatulemusi. Praktikaplaani täidab ja allkirjastab vastuvõttev praktikabaas. 
 3. Tagaisidearuande, mis on vajalik parendamaks Erasmus+ programmi. Kõigi kadettide tagasiside ning võimalikud ettepanekud on olulised. EU Survey tagasisideankeet saadetakse kõigile programmis osalejatele mailile pärast praktika lõppu.
 4. Transcript of Work andmaks ülevaadet, kuidas kadett töökohustustega välismaal hakkama sai.

 

Äsja lõpetanute praktika

Äsja lõpetanute praktika on uus Erasmus + praktika, mis võimaldab pärast lõpetamist asuda kuni 12 kuuks välismaale praktikale.

Oma soovist praktikale minna peab teada andma viimase õppeaasta jooksul.
Praktika algus ja lõpp peavad olema hiljemalt 12 kuud pärast lõpetamist.

NB! Kui sa oled varem Erasmusega välismaal õppinud või käinud praktikal, on Sul võimalik samuti praktikat kasutada, kuid igal kõrghariduse tasemel võib üliõpilane õpirändes osaleda kuni 12 kuud. Näiteks kui oled viibinud välismaal 5 kuud, võid praktikale minna kuni 7 kuuks.

 

Kandideerimine

Erasmus + programmi raames on õigus minna äsja lõpetanute praktikale üliõpilastel, kellel

 • on käsil viimane kursus Sisekaitseakadeemias ning kavatseb käesoleval õppeaastal lõpetada;
 • ei ole kandideerimise hetkeks õppevõlgnevusi;
 • on piisav keeleoskus praktikbaasi töös osalemiseks.

Taotlusi võetakse vastu terve Sinu viimase õppeaasta vältel.

Kuidas alustada?

Kuna enne välismaale tööle asumist on vaja palju dokumente täita, alusta kandideerimisega vähemalt kaks kuud enne minekut.

 • Täida ära avaldus. Koos avaldusega palun esita:
 • Motivatsioonikiri (1-2 lk vabas vormis põhjendusega, miks sa soovid välismaal ja valitud ettevõttes töötada);
 • Keeleoskuse tõend (keeleoskuse tõendina võib esitada riigieksami tulemused, võõrkeele õppejõu vabas vormis kinnituse, mõne õppeasutuse sooritatud keeletesti tulemuse vms).
 • Otsi endale praktikabaas ja täida ära praktikaplaan. Iga tudeng peab endale praktikakoha ise otsima. Kindlasti küsi oma kolledžilt, kas neil on olnud eelnevalt koostööd mõne organisatsiooni või ettevõttega, mis sobiks Sulle praktikabaasiks.

Lisainfo Erasmus+ koordinaatorilt:
e-post: erasmus [at] sisekaitse.ee
kabinet B-103