Projektid

Sisekaitseakadeemia praktikasüsteemi tulemusliku arendamise võtmekoht on edendada sisejulgeoleku valdkonnas väärtustavat koostöökultuuri praktika osapoolte vahel ning laiendada koostöövõrgustikku, sh teiste koolidega.

 

Praktikasüsteemi arendamist on toetanud kolm Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud koostööprojekti:
• „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikasüsteem – ühine vaade tulevikku“, /SVEPS/, 01.03.2017–30.09.2018. Loe SIIT – ajakiri Verbis Aut Re 2/2018 (4) lk 10.
• „Sisejulgeoleku valdkonna erialade praktikad parimatelt praktikutelt“, /SVEPPP/, 04.02.2019–30.11.2020. Loe SIIT – ajakiri Verbis Aut Re 1/2020 (9) lk 21.
• „Sisejulgeoleku valdkonna praktikate koostöökultuuri arendamine“ /SVEPKO/, 05.04.2021–30.06.2022. Loe SIIT – Verbis aut Re 1/2022(15) lk 26.

Projektidega oleme toetanud kutse- ja rakenduskõrghariduseõppe praktikajuhendajate professionaalset arengut, jaganud mõtteid praktikatega seotud olulistel teemadel, arendanud praktikate veebikeskkonda.

Projektide elluviimisele ja praktikate veebikeskkonna loomisele aitasid kaasa Tallinna, Viru ja Tartu vanglate, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Häirekeskuse ning Maksu- ja Tolliameti praktikate ettevalmistamise, läbiviimisega ja tagasisidestamisega seotud võtmeisikud, praktikajuhendajad, praktikate koordinaatorid, Sisekaitseakadeemia praktikate korraldamisega seotud töötajad, praktikate kuraatorid, praktikandid, õppejõud.

“Keegi ei saa sümfooniat vilistada. Selle mängimiseks on vaja tervet orkestrit” /H.E. Luccock/