Teenused

Rahvusvahelistumine ja projektid

Valdkondlikud kompetentsid

Teenuse kirjeldus

Näited

Projektid

 • Nõustamine projektitaotluse kirjutamisel, eelarvestamisel ja aruandlusel
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Rahastusvõimaluste leidmine
Kosovo Twinning, PrivaCor, arengukoostööprojektid

(Rahvusvaheliste) ürituste korraldamine

Ürituste planeerimine sh ruumid, kutsed, toitlustus, majutus, transport, tõlketeenus jms.

Konverentsid, rahvusvaheline nädal, rahvusvaheliste delegatsioonide võõrustamine

Mobiilsus

 • Mobiilsusvõimaluste leidmine, vajadusel projektide kirjutamine
 • Partnerite leidmine õpirändeks ja praktikaks
 • Meetmete leidmine välisõppejõudude sissetoomiseks
Erasmus+, Erasmus+ üleilmne õpiränne – Kosovo, Dora Pluss, Norra ENP programm

 

Haridusinnovatsioon ja digilahendused õppetöös

Valdkondlikud kompetentsid

Teenus

Kirjeldus ja näited

E-kursuste ja õppematerjalide arendus ja kvaliteedi hindamine

 • Nõustamine e-kursuste ja õppematerjalide kavandamisel ning väljatöötamisel (vajadusel tehniline tugi)
 • E-kursuste ja õppematerjalide kvaliteedi hindamine
 • Õppetegevuse metoodiline nõustamine
Kvaliteedimärgiga tunnustatud e-kursused:
 • 2015 Riiklikud infosüsteemid ja andmekaitse, Raul Savimaa
 • 2014 Politseitöö areng ja tegutsemisstrateegiad Euroopas, Joosep Kaasik
 • 2014 Maksuõigus ja maksumenetlus, Kerly Randlane

Õpikeskkonnad ja tehnoloogiad

Õpikeskkonnad (Moodle)
 • Sisekaitseakadeemias loodud e-kursused
 • Praktikumid ja nõustamine õppejõududele Moodle õpikeskkonna kasutamisel. Tutvu praktikumide kalendriga või liitu e-kursusega "Moodle praktikumid õppejõududele" (kursusele saad ise registreeruda kasutades võtit "SKAoppejoud").

 

Veebipõhised küsimustikud ja uuringud Limesurvey

LimeSurvey sobib elektrooniliste küsitluste koostamiseks ja läbiviimiseks. Keskkond on kasutamiseks nii akadeemia töötajatele kui õppuritele. Rakendamisvõimalused: õppetöös, teadustöös, tööalastel eesmärkidel (rahulolu ja tagasiside küsimisel). Näide: e-kursuse tagasisideküsimustik.

  Veebipõhised vabavaralised tarkvarad – nõustamine valikute tegemisel ja kasutamisel. Eesti õppejõudude, õpetajate ja haridustehnoloogide poolt eelnevalt testitud veebipõhiseid õppetööks sobivaid vahendeid on https://koolielu.ee/tools/index võimalik leida Koolielu portaali töövahendite rubriigist. ​Siit on võimalik leida vahendeid, mis aitavad viia läbi aktiivset õppetööd klassiruumis kui toetada õppijate iseseisval õppimisel. Soovituste saamiseks pöördu julgelt SKA digitiimi poole - aitame vajadusel valikuid teha.
 

​Tehnoloogilised vahendid õppetegevuse toetamiseks klassiruumis (Smart küsitluspuldid, interaktiivsed tahvlid, loengusalvestusseade, mobiiliõpe jm)

Pakume õppejõududele ja õppijatele tehnoloogilis vahendeid (koos vajalike näpunäidetega), mida õppetöö läbiviimiseks, ettevalmistamiseks aga ka õppijate iseseisva töö toetamiseks on võimalik kasutada. Näiteks video- ja fototehnika, diktofon, videokonverentsi võimalus, multimeedia arvuti jne. Vaadake lähemalt ja võtke meiega ühendust.
  Nõustamine simulatsioonide kavandamisel ning väljatöötamisel

SKA-s on võimalik kasutada erinevaid simulatsiooniprogramme, millega toetada ja muuta õppetöö praktilisemaks, huvitavamaks ja tõhusamaks. Vaata näiteid:

virtuaalse sündmuskoha loomine (loodud XVR tarkvaraga)

logistika korraldus (XVR ja ISEE)

meediakajastuste imiteerimine (Crisis Media)

evakuatsioonisimulatsioonide loomine (Pathfinder)

kaardi- ja geoinformatsiooni tarkvara (ArcGIS)

Multimeedia

Audio- ja videomaterjali loomine, töötlemine ja publitseerimine

Vaata näiteid:

 • õppevideo veebis;
 • struktureeritud õppevideo (menüüga)
 • video integreeritud õpiülesannetega
 • drooni videod
 • seikluskaameratega loodud videod
 •