Koostöö

mta

 

Finantskolledži peamine koostööpartner on Maksu- ja Tolliamet. Koos arendatakse õppekava ja parendatakse õppekvaliteeti. Ameti töötajad on kaasatud ka meie loengutesse, et anda praktilist väärtust teadmistesse. Lisaks toimub Maksu- ja Tolliameti ning erasektoriga koostöös ka õppepraktika. Õppepraktika, tutvumispraktika ja tööpraktika toimuvad Maksu- ja Tolliametis; erasektoripraktika toimub maksu-, tolli- ja/või raamatupidamisteenustega seotud organisatsioonides. Olulisemateks koostööpartneriteks erasektoris praktika korraldamisel on Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton, BDO.

Rahvusvahelist koostööd tehakse mitme ülikooliga: Lundi ülikoolis on kolledži lektorid ja üliõpilased osalenud mitmel aastal konverentsil, Newton Collage'iga koostöös arendatakse artiklite retsenseerimist. Oleme ka Family Enterprises Research in Transition Econimics uurimisprojekti Eesti koordinaator.

Kolledž on kaasatud Maailma Terviseorganisatsiooni projekti, mis keskendub tubakatoodete salakaubandusele Euroopa Liidus.

Värskemad koostöösuhted on meil Riia Tehnikaülikooliga, koostööd tehakse teadustöö ja ühiste teaduspublikatsioonide ning tudengite ja õppejõudude vahetuses.

Finantskolledž kuulub ka rahvusvahelisse tollikõrgkoolide võrgustikku (INCU - International Network of Customs Universities). Ühenduse eesmärgiks on tollivõrgustiku ja tolli ametiasutuste akadeemilisuse tõstmine. Võrgustiku tegevus pakub tolli ametkondadele intellektuaalset sisendit ning kahe poole – teadlaste ja praktikute – koostöö tihendamine arendab mõlemat suunda. Ühenduse liikmetena tõstame oma pakutava hariduse kvaliteeti ning loome tudengitele pidevalt lisavõimalusi rahvusvaheliseks enesetäienduseks.

Kolledž on avatud uutele koostööpakkumistele.