Koostöö

FK tudengid

 

Maksu- ja Tolliamet

Finantskolledži peamine koostööpartner on Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MTA). Koos arendatakse õppekava ja parendatakse õppekvaliteeti. MTA esindajad kuuluvad ka kolledži nõukogusse.  

MTA ametnikud on kaasatud ka meie loengutesse, et tuua praktilist väärtust teadmistesse. Paljud MTA ametnikud annavad panuse ka lõputööde juhendamisel. Lisaks toimuvad koostöös MTA-ga ka õppepraktika. Tolli ja maksunduse eriala tutvumispraktika ja tööpraktika toimuvad MTA-s. MTA osakonnad on esindatud ka iga-aastasel finantskolledži praktikalaadal. 

Paljud finantskolledži vilistlased alustavad oma karjääri just Maksu- ja Tolliametis! MTA karjäärivõimalustega saad tutvuda siin.  

 

Koostöö erasektoriga

Finantskolledž teeb koostööd maksu-, tolli-, audiitor- ja/või raamatupidamisteenuseid pakkuvate organisatsioonidega.  

Paljud maksunduse ja tolli (sessioonõpe) eriala õppurid suunduvad õppepraktikale erasektorisse. Samuti läbivad tolli ja maksunduse (päevaõpe) eriala tudengid  II kursusel  erasektoripraktika. Finantskolledži praktikate koduleht. Lisaks on eresektor kaasatud ka lõputööde juhendamisel.

Olulisemad koostööpartnerid erasektoris praktika korraldamisel on Ernst & Young, KPMG, PwC, Magrat, Rödl & Partner ja Deloitte. Erasektori organisatsioonid võtavad osa ka iga-aastaselt finantskolledži praktikalaadalt, lisainfo aule-merlin.vihlver [at] sisekaitse.ee

 

Praktikalaat

 

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelist koostööd tehakse mitme ülikooliga: Lundi ülikoolis on kolledži lektorid ja üliõpilased osalenud mitmel aastal konverentsil, Newton Collage'iga koostöös arendatakse artiklite retsenseerimist.

Kolledž on kaasatud Maailma Terviseorganisatsiooni projekti, mis keskendub tubakatoodete salakaubandusele Euroopa Liidus.

Värskemad koostöösuhted on meil Riia Tehnikaülikooliga, koostööd tehakse teadustöö ja ühiste teaduspublikatsioonide ning tudengite ja õppejõudude vahetuses.

Finantskolledž kuulub ka rahvusvahelisse tollikõrgkoolide võrgustikku (INCU - International Network of Customs Universities). Ühenduse eesmärk on tollivõrgustiku ja tolli ametiasutuste akadeemilisuse tõstmine. Võrgustiku tegevus pakub tolli ametkondadele intellektuaalset sisendit ning kahe poole – teadlaste ja praktikute – koostöö tihendamine arendab mõlemat suunda. Ühenduse liikmetena tõstame oma pakutava hariduse kvaliteeti ning loome tudengitele pidevalt lisavõimalusi rahvusvaheliseks enesetäienduseks.

 

Kolledž on avatud uutele koostööpakkumistele!

 

Leedu külaline

Oktoobris 2022. aastal külastas CEPOL programmi raames Finantskolledžit Leedu Tolli Koolituse Keskuse õppetöö ja metoodika osakonna nõunik.