Politseiteenistus

 

Politseiteenistuse eriala on osalt sarnane politseiametniku erialaga, kuid annab valdkonnast laiemad ja sügavamad teadmised ning annab lõpetajatele edasiseks õppimiseks vajalikud oskused ja teadmised uurimistöö tegemiseks. Politseiteenistuse eriala lõpetajatel on avaramad karjäärivõimalused politseisüsteemis ja nad saavad edaspidi kandideerida ka kõrgharidust nõudvatele ametikohtadele. Enamik politsei- ja piirivalvekolledži kadettidest leiab pärast õpinguid kindla töökoha Politsei- ja Piirivalveametis.

NB! Kui oled tõsiselt huvitatud politseiniku elukutsest, siis kandideeri korraga kahele erialale ja esita avaldus ka kutseõppesse politseiametniku erialale.

 

Tutvu politseiteenistuse õppekavaga

 

Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2023/2024. õa

75

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

(määratakse koos Politsei- ja Piirivalveametiga)

piirivalve, kriminaalpolitsei, korrakaitsepolitsei

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

- laitmatu taust

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- viimase 2 aasta jooksul välja antud Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus (võimalusel)

- HARNO (kuni 2020. aastani SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

 

Muud vastuvõtutingimused:

- taustakontrolli läbimine

vastavus politseiametniku tervisenõuetele (va juhul kui kandidaadil on viimase kahe aasta jooksul välja antud kehtiv Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus, et kandidaat on kaitseväeteenistuse läbimiseks sobilik)

 

Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

 

 

 

 

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele oskuse testi hinnatakse 100 punkti süsteemis ja testi sooritamiseks peab kandidaat saama vähemalt 40 punkti.

Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.

Sooritatud / mittesooritatud

Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

Kutsesobivusvestlus

(hindamiskriteeriumid leitavad SIIT)

50 punkti

20 punkti

Kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus)

6 punkti

1 punkt

Lisapunktid

- Erakordsed saavutused õppetöös

- Tippsportlikud saavutused

- Sisekaitseõppe läbimine

 

3 punkti

3 punkti

3 punkti

 

-

-

-

KOKKU

65 punkti

21 punkti

 Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 48 punkti

 

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

 

 

Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

 

TÄPSEM INFO POLITSEI- JA PIIRIVALVEKOLLEDŽI KOHTA:

Politsei- ja piirivalvekolledži kodulehekülg

Helen Adamson (helen.adamson [at] sisekaitse.ee, 5855 9434)

 

Viimane muutmine: 28.05.2023

 

Eriala valdkond