Politseiteenistus

 

Politseiteenistuse eriala on osalt sarnane politseiametniku erialaga, kuid annab valdkonnast laiemad ja sügavamad teadmised ning annab lõpetajatele edasiseks õppimiseks vajalikud oskused ja teadmised uurimustöö tegemiseks. Politseiteenistuse eriala lõpetajatel on avaramad karjäärivõimalused politseisüsteemis ja nad saavad edaspidi kandideerida ka kõrgharidust nõudvatele ametikohtadele. Enamik politsei- ja piirivalvekolledži kadettidest leiab pärast õpinguid kindla töökoha Politsei- ja Piirivalveametis.

 

NB! Kui oled tõsiselt huvitatud politseiniku elukutsest, siis kandideeri korraga kahele erialale – esita teise eelistusena avaldus kutseõppesse politseiametniku erialale.

 

Tutvu politseiteenistuse õppekavaga 2017/2018

Tutvu politseiteenistuse õppekavaga 2018/2019

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2018/2019 õa

50

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

(määrab Politsei- ja Piirivalveamet)

piirivalve, kriminaalpolitsei, korrakaitsepolitsei

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse SAISis või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse SAISi kaudu või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus (võimalusel)

- SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

 

Muud vastuvõtutingimused:

- taustakontrolli läbimine

- tervisekontrolli läbimine (va juhul kui kandidaadil on viimase kahe aasta jooksul välja antud kehtiv Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus, et kandidaat on kaitseväeteenistuse läbimiseks sobilik) 

 

Vastuvõtukatsed:

- eesti keele oskuse testimine

- kehalised katsed

- kutsesobivusvestlus

 

 

 

 

Konkursitingimused

Võimalik punktide arv

Lävend

Keskhariduse lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, võõrkeel) keskmine hinne

50 punkti

30 punkti

Eesti keele test

NB! Ei pea tegema kui kandidaadil eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti või SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus

Sooritatud/mittesooritatud

40 punkti

(riigieksami tulemused)

Kehalised katsed (1500 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus)

6 punkti

1 punkt

Kutsesobivusvestlus

50 punkti

20 punkti

Lisapunktid:

 

10 punkti

10 punkti

 

-

-

 

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

 

 

TÄPSEM INFO POLITSEI- JA PIIRIVALVEKOLLEDŽI KOHTA:

Politsei- ja piirivalvekolledži kodulehekülg

Maarja Bachmann (maarja.bachmann [at] sisekaitse.ee, 696 5430)

Marika Laan (marika.laan [at] sisekaitse.ee, 696 5427)

Heli Enns (heli.enns [at] sisekaitse.ee, 447 6752)

 

Viimane muutmine: 14.06.2018

 

Eriala valdkond