Politseiteenistus

Politsei tugevuseks on inimesed. Selleks, et Sina saaksid olla järgmine politsei tugevus, saad vajaliku hariduse ja praktilised kogemused Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžist, kus õppetöö toimub Euroopa ühes silmapaistvamas ja modernsemas sisejulgeoleku õppehoones.

Politseiteenistuse õpe on väga praktiline ja paindlik. Sind ootab tervislik ülikoolilinnak ning innovaatiliste digilahendustega õppekeskkond. Saad võimaluse rahvusvaheliseks koostööks, aga teha ka kõrgetasemelist teadust. Sisekaitseakadeemias saab sinust siseturvalisuse ekspert.

 

üldinfo


 

Õppetöö


Õpingute jooksul viibid nii meie Paikuse kui Tallinna õppekeskuses. Piirivalvamisega seotud õppeained viivad sind aga Narva õppekeskusesse. Õpingud kestavad 3 aastat ning lõpetades saad bakalaureusekraadi. Õpingute ajal on sulle tagatud tasuta ühiselamu koht ja söök nii Paikusel, Tallinnas kui Narvas. Ka riietusele ei pea sa ise mõtlema, sest kadetina kannad esimesest koolipäevast politseivormi. Lisaks on sulle garanteeritud põhistipendium 300 eurot kuus, mida saad suurendada hea õppeedukusega, olles tubli sportlane ja muidu aktiivne. Loe stipendiumite kohta lähemalt siit.
 

Õppekava

Kadetina õpid esmalt tundma seadusi ja olukordi, kuhu politsei sekkub. Treenid enesekaitset, füüsilise jõu kasutamist ja õpid käsitsema relvi. Harjutad isikuid kontrollima, võltsitud dokumente ära tundma, joobes inimesi ohjeldama, relvastatud kurjategijat kinni pidama ning tõkestama ebaseaduslikke piiriületajaid. Seejärel õpid lahendama seaduserikkumisi, koguma tõendeid ja määrama karistusi. Kolmandal õppeaastal keskendume kuritegude uurimise oskusele. Õpid kuidas inimest üle kuulata, digitaalseid tõendeid koguda ja jälitust teha. Viimasel aastal saad valida, kas soovid süvendatult õppida piirkonnapolitsei, kriminaalpolitsei või piirivalve tööd. 

Suur osa tunde toimub väljaspool klassiruume: matisaalis, lasketiirus, kriminalistika laboris, taktikamajas, simulatsioonikeskuses või õppepiiril. Lisaks läbid erinevaid praktikaid.

Tutvu õppekavaga


 

Sekeem avaldusest õppimiseni politseiteenistuse õppekaval


 

Vastuvõtt

Kõik dokumendid esitatakse sisseastumise infosüsteemis (SAIS) koos kandideerimisavaldusega. Kui oled meile sooviavalduse teinud kutsume sind katsetele ja vestlusele. Katsetel on võimalik maksimaalselt saada 65 punkti ning politseiteenistuse õppekavale tagab õppekoha 48 punkti. Allpool kirjeldame kogu protsessi ja katseid lähemalt.

Saad politseiteenistuse õppesse kandideerida, kui sul on:

 • Eesti kodakondsus;
 • keskharidus või sellele vastav haridustase;
 • eesti keele oskus ja
 • laitmatu taust.

Politseiteenistuse kandidaat läbib enne õppima asumist ka taustakontrolli ja tervisekontrolli. Taustakontrolliks annad nõusoleku digiallkirjastatud isikuankeediga, mille SAIS-is meile esitad. Kontrolli tehakse lähtuvalt politsei ja piirivalve seaduse §-st 42 ning sellest võib sõltuda kogu vastuvõtu tulemus ehk kui otsus on negatiivne on kogu vestluse tulemus 0 punkti. Tervisekontroll tehakse lähtuvalt siseministri 20.06.2022 määrusest nr 18 ja sinna suuname õppimise kinnitanud kandidaadid enne immatrikuleerimist.
 

Sisseastumine SAIS-is

Täida ja digiallkirjasta isikuankeet.

Lae alla isikuankeet

 

SAIS-is võid esitada ka:

 • eesti keele oskuse tõendamiseks HARNO eesti keele vähemalt C1-taseme tunnistuse;
 • kehaliste katsete tulemuste üle toomise tõendi;
 • tervisekontrollist vabastamiseks Kaitseväe või Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsuse (välja antud viimase kahe aasta jooksul).
 • Me arvestame sinu senised saavutusi!
  Esita tunnistus/kirjeldus lisapunktideks. Lisapunkte anname: erakordsete saavutuste eest õppetöös ja tippspordis, sisekaitseõppe valikaine läbimisel või vabatahtliku töö eest siseturvalisuse valdkonnas. 

Lisainfot tähtaegade kohta saad sisulehelt sisseastujale.
 

Isikuankeedi meelespea

 1. Kõik ankeedi väljad peavad olema täidetud. Kui mõnele väljale ei ole andmeid esitada, tuleb see täita sidekriipsuga või sõnadega "puudub", "ei ole".
 2. Isikuankeet peab olema digitaalselt allkirjastatud (üldiselt ASICE-formaadis). Allkirjastamata isikuankeediga esitatud avaldus lükatakse tagasi. Digitaalse allkirjastamise juhise leiad siit.
 3. Enne ankeedi täitmist lae see alla, sest veebis olevale PDF-failile ei saa muudatusi salvestada.
 4. Pildi lisamine ankeedile ei ole kohustuslik.
 5. Ametkondade isikuankeedid on erinevad. Kandideerides erinevatesse kolledžitesse, tuleb täita erinevad ankeedid.

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Sisseastumisvestlus

Vaata hindamiskriteeriumeid

50

20

Kehalised katsed

3000 m jooks, kätekõverdused või lamades surumine, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus

Vaata lisainfot

6

1

Lisapunktid

erakordsed saavutused õppetöös või tippspordis, sisekaitseõppe läbimine, vabatahtlik töö siseturvalisuse valdkonnas

Vaata lisainfot

9

KOKKU

65

21

Vastuvõtu I etapis tagab õppekoha 48 punkti.


Pärast lõpetamist

Politseiteenistuse õppekava annab valdkonnast laiad ja sügavad teadmised. Lõpetajana on sul avarad karjäärivõimalused politseisüsteemis ja võimalus kandideerida kõrgharidust nõudvatele ametikohtadele. Samuti saad õpinguid jätkata magistriõppes. 

Tutvu karjäärivõimalustega: karjaar.politsei.ee


Ei leidnud siit lehelt vastust?

Ära heida meelt, oleme sulle toeks igal ajal! Võta ühendust politsei- ja piirivalvekolledži õppekorralduse spetsialistiga:

Helen Kaugemaa
5855 9434
helen.kaugemaa [at] sisekaitse.eetabindex="-1"

Vastuvõtu üldinfo
513 8295
vastuvott [at] sisekaitse.eetabindex="-1"