Kutse andmine piirivalvuri valdkonna kutsetele

Alates 21.01.2014 annab Sisekaitseakadeemia taotlejatele järgmisi piirivalveteenistuse valdkonna järgmisi kutseid:

KUTSETE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

Piirivalvur, tase 4 kutse taotlemise eeltingimusteks on

 1. keskharidus;
 2. piirivalvuri kutseharidus või läbitud piirivalvuri esmaõpe ja omandatud töökogemus piirivalvuri ametikohal töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik II kutse.

Piirivalvur, tase 5 kutse taotlemise eeltingimusteks on

 1. keskharidus;
 2. läbitud on vanempiirivalvuri ametikohale vastav siseriiklik ja/või Frontex’i koolitus ning omandatud töökogemus vanempiirivalvuri ametikohal  töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik III kutse.

Piirivalvur, tase 6 kutse taotlemise eeltingimusteks on

 1. piirivalvealane rakenduskõrgharidus;
 2. muu kõrgharidus, läbitud ametikohale vastav piirivalvealane koolitus ja/või omandatud töökogemus vanempiiriametniku ametikohal töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik IV kutse.

Piirivalvur, tase 7 kutse taotlemise eeltingimusteks on

 1. Magistrikraad ja magistritöö on kaitstud piirihalduse teemal;
 2. lisaks võidakse arvesse võtta töökogemust juhtivpiiriametniku või piirivalve struktuuriüksuse juhi ametikohal või eelnevalt on antud piirivalveametnik V kutse.
Kompetentsuse hindamise meetodid
 • kutse piirivalvur, tase 4 hindamismeetodid on kombineeritud teoreetiline ja praktiline eksam või töötulemuste hindamine dokumentide alusel;
 • kutse piirivalvur, tase 5 hindamismeetodid on töötulemuste hindamine dokumentide alusel;
 • kutse piirivalvur, tase 6 hindamismeetodid on teoreetiline eksam või lõputöö või töötulemuste hindamine dokumentide alusel;
 • kutse piirivalvur, tase 7 hindamismeetodid on dokumentide ja/või töötulemuste hindamine dokumentide alusel.
KUTSE TAASTÕENDAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID
 • vormikohane avaldus
 • taastõendatava kutse varasemalt antud kutsetunnistuse koopia
 • dokumendid (koopiad), mis tõendavad kutse- ja ametialast enesetäiendust alates varasemalt antud kutse kehtivuse algusaega
 • väljavõte teenistuslehelt teenistuskäigu kohta
 • maksekorraldus (või selle koopia) kutse andmisega seotud kulude katteks katmise kohta

 

Kutse andmise kord, mille lisas on kutse taotlemise avaldus.

Kutsetunnistuse kehtivust saab kontrollida kutsekoja kodulehelt

Dokumentide alusel kutsekompetentsuse hindamise voorud (dokumentide esitamise tähtajad) 2020. aastaks on: 

 1. 28.02.2020
 2. 30.05.2020
 3. 31.08.2020
 4. 30.10.2020
 5. 18.12.2020
PIIRIVALVE VALDKONNA KUTSEKOMISJON KOOSSEIS
 • Helen Neider-Veerme, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Eve Kalmus, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Priit Järvpõld, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Ivo Utsar, Põhja prefektuur
 • Margo Peters, Lääne prefektuur
 • Piret Teppan, Sisekaitseakadeemia
 • Viljar Kärk, Siseministeerium
KUTSEKOMPETENTSUST HINDAVA KUTSEEKSAMITE HINDAMISKOMISJONI KOOSSEIS
 • Helen Neider-Veerme –  Politsei- ja Piirivalveamet
 • Eve Kalmus -  Politsei- ja Piirivalveamet
 • Inge Lindsaar - Politsei- ja Piirivalveamet
 • Priit Järvpõld - Politsei- ja Piirivalveamet
 • Rene Hartõkainen - Politsei- ja Piirivalveamet
 • Tamar Tamm – Lõuna prefektuur
 • Ivo Utsar – Põhja prefektuur
 • Indrek Püvi – Ida prefektuur
 • Piret Teppan – Sisekaitseakadeemia

 

Tasumine kutse andmise eest

Saaja: Rahandusministeerium

Kontod

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Luminor Bank: EE701700017001577198

Selgitus: kutse andmise tasu

Viitenumber: 2100008036

Summa: taastõendamisel 10,00 EUR

Summa: kutseeksami sooritamisel eksternina 15,00 EUR

 

Lisainfo

Maarja Bachmann
politsei- ja piirivalvekolledži õppekorralduse spetsialist
e-post: maarja.bachmann [at] sisekaitse.ee
telefon: 5345 3808