Kutse andmine piirivalvuri valdkonna kutsetele

Alates 21.01.2014 annab Sisekaitseakadeemia välja piirivalveteenistuse valdkonna kutseid. Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu täiendas 04.11 2020 piirivalvuri kutsestandardeid spetsialiseerumise võimalusega.

Piirivalve valdkonna kutsekomisjoni asjaajamist korraldab politsei- ja piirivalvekolledžis Sirle Kodasma, e-post: sirle.kodasma [at] sisekaitse.ee, telefon 501 5819.

ÜLDINFO

 

KUTSESTANDARDID

 

KUTSETE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

Piirivalvur, tase 4

 1. keskharidus;
 2. piirivalvuri kutseharidus või läbitud piirivalvuri esmaõpe ja omandatud töökogemus piirivalvuri ametikohal töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik II kutse.

Piirivalvur, tase 5

 1. keskharidus;
 2. läbitud on piirivalvuri ametikohale vastav siseriiklik ja/või Frontex’i koolitus mis vastab SQF (Sectoral Qualifications Framework for Border Guarding) tasemele V ning omandatud töökogemus piirivalvuri ametikohal töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik III kutse.

Spetsialiseerumise (II astme dokumentide kontroll) taotlemisel lisaks Frontex´i ALDO koolituse (kõrgema taseme dokumendiekspertide täiendkoolitus) või Eestis korraldatud vähemalt 3 EAP mahulise II astme kontrolli koolituse läbimine.

Piirivalvur, tase 6

 1. piirivalvealane rakenduskõrgharidus;
 2. muu kõrgharidus, läbitud ametikohale vastav piirivalvealane koolitus ja/või omandatud töökogemus vanempiiriametniku ametikohal töötamisel või varasemalt on antud piirivalveametnik IV kutse.

Spetsialiseerumise (II astme dokumentide kontroll) taotlemisel lisaks Frontex´i ALDO koolituse (kõrgema taseme dokumendiekspertide täiendkoolitus) või Eestis korraldatud vähemalt 3 EAP mahulise II astme kontrolli koolituse läbimine

Piirivalvur, tase 7

 1. Magistrikraad ja magistritöö on kaitstud integreeritud piirihalduse teemal;
 2. Omandatud töökogemus arenduseksperdi või muul juhi ametikohal integreeritud piirihalduse valdkonnas või eelnevalt on antud piirivalveametnik V kutse.

 

KOMPETENTSUSE HINDAMISE MEETODID

Piirivalvur, tase 4 - kombineeritud teoreetiline ja praktiline eksam või töötulemuste hindamine dokumentide alusel;

Piirivalvur, tase 5 (k.a spetsialiseerumine) - töötulemuste ja läbitud koolituste hindamine dokumentide alusel;

Piirivalvur, tase 6 (k.a spetsialiseerumine) -  teoreetiline eksam või lõputöö või töötulemuste ja läbitud koolituste hindamine dokumentide alusel;

Piirivalvur, tase 7 - dokumentide ja/või töötulemuste hindamine dokumentide alusel.

 

KUTSE TAASTÕENDAMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID

 • VORMIKOHANE AVALDUS
 • taastõendatava kutse varasemalt antud kutsetunnistuse koopia
 • dokumendid (koopiad), mis tõendavad kutse- ja ametialast enesetäiendust
 • väljavõte teenistuslehelt teenistuskäigu kohta
 • maksekorraldus (või selle koopia) kutse andmisega seotud kulude katmise kohta.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. 

 

Dokumentide alusel kutsekompetentsuse hindamise voorud (dokumentide esitamise tähtajad):
 

 • 03.06.2024

 

PIIRIVALVE VALDKONNA KUTSEKOMISJON KOOSSEIS

 • Helen Neider-Veerme, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Eve Kalmus, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Rain Arumäe, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Mati Voogla, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Priit Järvpõld, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Ivo Utsar, Põhja prefektuur
 • Margo Peters, Lääne prefektuur
 • Viljar Kärk, Siseministeerium
 • Piret Teppan, Sisekaitseakadeemia
 • Aleksander Raketski, Sisekaitseakadeemia

 

Tasumine kutse andmise eest

Saaja: Rahandusministeerium

Kontod

SEB Pank: EE891010220034796011

Swedbank: EE932200221023778606

Luminor Bank: EE701700017001577198

 

Selgitus: kutse andmise tasu

Viitenumber: 2100008036

Summa: taastõendamisel 26,00 EUR

Summa: kutseeksami sooritamisel 58,00 EUR