Finantskolledži aastakonverents 2012

Finantskolledži aastakonverents 2012

 

Finantskolledži aastakonverents toimus 5. detsembril 2012  
Sokos Hotel Virus, konverentsiruumis Grande 3, kus eksperdid nii avalikust kui ka erasektorist diskuteerisid maksuõiguse ning Eesti raha- ja maksupoliitikat puudutavatel aktuaalsetel teemadel.

Moderaator: Uno Silber (PhD), Finantskolledži direktor
Kaaseesistuja: Tõnis Elling (Mag.iur), Finantskolledži Maksunduse ja Tolli õppetooli juhataja

Programm

09.00-09.20

Registreerimine ja tervituskohv

09.20

Avasõnavõtt: Lauri Tabur, Sisekaitseakadeemia rektor

09.25-09.35

Avasõnad ja tervitused
Marek Helm, Maksu-ja Tolliameti peadirektor

09.35-09.45

Avasõnad ja tervitused
Mati Nõmmiste, Grant Thorton Rimess partner ja juhatuse liige

9.45 -10.15

Sisendkäibemaksu mahaarvamise kohtupraktika
Esineja Ave Rego, BDO Eesti AS maksunõustaja

10.15-10.45  

Juhatuse liikme vastutus äriühingu maksuvõla eest. Teooria ja praktika.
Esineja Karolin Lorents, Maksu-ja Tolliameti peajurist

10.45-11.00

KOHVIPAUS

11.00-11.30

Uus Avaliku Teenistuse Seadus
Esineja Gaabriel Tavits Tartu Ülikooli dotsent

11.30-12.00

Kas kolmnurkjuhtum on kahepoolse maksulepingu tulemus?
Esineja Elo Madiste Rahandusministeeriumi Maksupoliitika osakonna peaspetsialist

12.00-13.00

LÕUNA

13.00 -13.30

Mida arvata ESMist ja Eesti rahapoliitikast?
Esineja Paul Tammert, Finantskolledži Maksunduse ja tolli õppetooli lektor

13.30-14.00

ESM Leping, mida see tähendab Eesti jaoks?
Esineja Martin Põder, Rahandusministeerium
Euroopa Liidu ja rahvusvahelisekoostöö osakonna juhataja finantspoliitika ja välissuhete asekantsleri ülesannetes

14.00-14.30

Järeldused ESM kaasusest.
Esineja Kaarel Eller, Õiguskantsleri vanemnõunik

14.30 -14.45

ESM teema kokkuvõttev diskussioon

14.45 - 15.00

KOHVIPAUS

15.00 - 15.30 Kliendipõhise loogika rakendamise võimalused avalik-õiguslike rahaliste nõuete sissenõudmisel
Esineja Kerly Randlane, Finantskolledži Maksunduse ja tolli õppetooli lektor
15.30 - 16.00 Huvitavamad maksuõiguse kaasused läbi advokaadi pilgu
Esineja Priit Raudsepp, AB Sorainen advokaat
16.00- Kokkuvõte konverentsist