Pommitehnik EOD3+

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Pommitehnik EOD3+, tase 5 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse pommitehnik EOD3+, tase 5 taotlemise eeltingimused

1) keskharidus,

2) demineerija/pommitehniku koolituskavas nõutud koolituste läbimine,

3) töö käigus omandatavate kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus (sh demineerija EOD3-na töötamine vähemalt 2 aastat).

 

Kutse pommitehnik EOD3+, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia,

3) haridust tõendava tunnistuse koopia,

4) pommigrupi või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta,

5) demineerija koolituskavas nõutud koolituste läbimist tõendavad dokumendid,

6) tõend EOD3-na töötamise kohta,

7) VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 

Kutse pommitehnik EOD3+, tase 5 kompetentsuse hindamismeetodid

1) dokumentide alusel hindamine või

2) eksam/praktiline kompleksharjutus.

 

 

Hindamisleht

VÕTAga taotlemise vorm