Sisejulgeoleku magistriõpe

 

"Oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi."

Lennart Meri

 

Kui töötad juba julgeolekusfääris ja soovid anda karjäärile väikest lisatõuget või omad bakalaureusekraadi mõnel muul erialal ja soovid alles praegu sellesse huvitavasse valdkonda siseneda, siis sisejulgeoleku magistriõpe pakub selleks suurepärast võimalust. Üle nädala toimuvad õppesessioonid võimaldavad kraadi omandamist ka töötamise kõrvalt. Sisejulgeoleku õppekava puhul saab kandideerida nii täis- kui ka osakoormusõppesse.

 

Tutvu sisejulgeoleku magistriõppe õppekavaga.

 

Tutvu väljapakutud magistritööde teemadega.

 

ÕPPEKORRALDUS

Õppetase

magistriõpe

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2018/2019 õa

30

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

2 aastat

Õppekava maht

120 EAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus

- bakalaureuse kraad, rakenduslik kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon

- inglise keele oskus vähemalt kesktasemel

- laitmatu taust

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse SAISis või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument

- nime muutmisel nime muutmist tõendav dokument

- eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend

- Curriculum Vitae

- planeeritava magistritöö kava .pdf formaadis

 

 

Vastuvõtukatsed:

- planeeritava magistritöö kava

- inglise keele oskuse testimine

- sisseastumisvestlus

 

Konkursitingimused

Võimalik punktide arv

Lävend

Magistritöö kava

40 punkti

Kõigi vastuvõtukatsete koondpunktisumma lävend on 52 punkti

Inglise keele test 

20. juunil ruumis B-319 algusega kell 12.00

29. juunil ruumis B-232 (Raska) algusega kell 10.00

20 punkti

Vestlus

9.-13. juulil rektoraadi saalis (Sisekaitseakadeemia A-korpuse II korrus)

(aeg lepitakse kandidaadiga kokku vahetult pärast inglise keele testi sooritamist)

 

40 punkti

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja sisseastumisvestlust esimesel võimalusel SAISis.

 

TÄPSEM INFO SISEJULGEOLEKU INSTITUUDI KOHTA:

Sisejulgeoleku instituudi kodulehekülg

Külli Saluste (kylli.saluste [at] sisekaitse.ee, 696 5493)

Diana Lüütsepp (diana.lyytsepp [at] sisekaitse.ee, 696 5493)

 

Viimati muudetud: 28.06.2018

 

Eriala valdkond