Päästeteenistus

 

2019/2020. õppeaastal päästeteenistuse erialale vastuvõttu ei toimu!

 

Päästeteenistuse eriala annab tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ja päästetööde juhtimiseks ning planeerimiseks vajalikud oskused ja teadmised, mis tagavad õppurile päästeinspektori (tase 5) ja päästejuhi (tase 6) kutsetaseme. Eriala lõpetanud on võimelised töötama Päästeametis tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ning operatiivtöö valdkonnas või Häirekeskuses.

Tutvu päästeteenistuse õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2019/2020 õa

2019/2020 ÕA ERIALALE VASTUVÕTTU EI TOIMU!

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

   

  Vajalikud dokumendid:

  - kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

  - isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

  - keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

  - SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

   

  Vastuvõtukatsed:

  - eesti keele oskuse testimine

  - kehalised katsed

  - kutsesobivusvestlus

   

   

   

  Konkursitingimused

  Suurim võimalik punktide arv

  Lävend konkursis püsimiseks

  Eesti keele oskuse testimine

  Ei pea tegema kui kandidaadil on eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti või SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus

  Sooritatud / mittesooritatud

  40 punkti

  NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

  Kutsesobivusvestlus

  50 punkti

  20 punkti

  Kehalised katsed

  1500 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus

  5 punkti

  1 punkt

  Lisapunktid

  - Erakordsed saavutused õppetöös

  - Tippsportlikud saavutused

  - Sisekaitseõppes osalemine

   

  5 punkti

  5 punkti

  5 punkti

   

  -

  -

  -

  KOKKU

  70 punkti

  21 punkti

   Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 45 punkti

   

  Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis. 

   

  Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

   

  TÄPSEM INFO PÄÄSTEKOLLEDŽI KOHTA:

  Päästekolledži kodulehekülg

  Tiiu Vändre (tiiu.vandre [at] sisekaitse.ee, 696 5459)

   

  Viimane muutmine: 13.12.2018

   

   

  Eriala valdkond