Päästeteenistus

 

Päästeteenistuse eriala annab tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ja päästetööde juhtimiseks ning planeerimiseks vajalikud oskused ja teadmised, mis tagavad õppurile päästeinspektori (tase 5) ja päästejuhi (tase 6) kutsetaseme. Eriala lõpetanud on võimelised töötama Päästeametis tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ning operatiivtöö valdkonnas või Häirekeskuses.

 

Tutvu päästeteenistuse õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2018/2019 õa

15

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

   

  Vajalikud dokumendid:

  - kandideerimisavaldus (täidetakse SAISis või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

  - isikut ja kodakondsust tõendav dokument

  - keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

  - perearsti tõend (vajalik vabas vormis arstlik kinnitus, et kandidaat näeb ja kuuleb kontoritöötajale vajalikul tasemel)

  - SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

   

  Muud vastuvõtutingimused:

  - perearsti tõend

   

  Vastuvõtukatsed:

  - eesti keele oskuse testimine

  - kehalised katsed

  - kutsesobivusvestlus

   

   

   

   

  Konkursitingimused

  Võimalik punktide arv

  Lävend

  Keskhariduse lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, võõrkeel) keskmine hinne

  50 punkti

  30 punkti

  Eesti keele test

  NB! Ei pea tegema kui kandidaadil eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti punkti või SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus

  Sooritatud / Mittesooritatud

  40 punkti

  (riigieksami tulemused)

  Kehalised katsed (1500 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)

   

  5 punkti
  1 punkt

  Kutsesobivusvestlus

  50 punkti

  20 punkti

  Lisapunktid:

  10 punkti

  10 punkti

  -

  -

   

  Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis. 

   

  TÄPSEM INFO PÄÄSTEKOLLEDŽI KOHTA:

  Päästekolledži kodulehekülg

  Tiiu Vändre (tiiu.vandre [at] sisekaitse.ee, 696 5459)

   

  Viimane muutmine: 12.06.2018

   

   

  Eriala valdkond