Ruumide broneerimine

Individuaal- ja töörühmaruumid

 

Eha ja Koit     

 

       Raamatukogu II korrusel on õppe- ja teadustöö tegemiseks
       kasutada individuaaltööruumid "Eha" ja "Koit"  

       Raamatukogu II korrusel asub puhke- ja rühmatöö ala.