Korrakaitseametniku kutse andmine

Kontakt:

Korrakaitseametniku kutsekomisjoni asjaajamist korraldab politsei- ja piirivalvekolledžis Sirle Kodasma, e-post sirle.kodasma [at] sisekaitse.ee,  telefon 501 5819.

 

Üldinfo

Kutsekoja aadress

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutseregister

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseandmise kord  

 

Korrakaitseametniku kutsestandard

· Korrakaitseametnik, tase 5 

 

Kõiki kehtivaid kutsestandardeid saad vaadata siin.

 

Kutse taotlemise eeltingimused (korrakaitseametnik, tase 5)

· keskharidus

· vastava erialakursuse läbimine

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
  • avaldus  lae alla siin
  • väljavõte EHIS-st või koopia haridust tõendavast dokumendist
  • koopiad dokumentidest samalaadsete eelnevate koolituste kohta
  • maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta

 

Kutse taastõendamine

Kutse taastõendamisel eelduseks on varasem sama taseme kutsetunnistuse olemasolu.

Kutsete taastõendamiseks esitatavad dokumendid
  • Taotlus ja eneseanalüüs lae alla siin   (Vaata näidist siin
  • maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta (kutse taastõendamise tasu 57.00)

VÕTA taotlus – eneseanalüüs esitatakse Moodle keskkonnas, info kursusele pääsuks saadetakse taotleja meilile.

Kutse taastõendamise VÕTA taotluse ja eneseanalüüsi esitamise tähtaeg on uuendamisel.

 

VÕTA tingimused ja kord

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimused ja kord korrakaitseametniku kutsete taastõendamisel

 

Hindamine

Varasemaid õpinguid ja töökogemust hindab Kutsekomisjon. Komisjon hindab kutse taotleja tegelike kompetentside vastavust kutsestandardi kompetentsusnõuetele.

Komisjon võib varasemate õpingute hindamisel arvestada:

  • õppe- ja koolitusasutustes sooritatud dokumentidega tõendatud tasemeõpinguid
  • täienduskoolitusel läbitud dokumentidega tõendatud õpinguid, kui tõendaval dokumendil on märgitud koolitusloa number ja õpingute maht

Komisjon võib varasema töökogemuse hindamisel arvestada taotleja töökogemust, mis on tõendusmaterjalidega tõendatud.

Kutseeksami tasu

Kutseeksami ja taastõendamise tasud

Arvelduskonto andmed tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus/taotleja ees- ja perekonnanimi

 

Kutseeksamite toimumise ajad

Korrakaitseametnik, tase 5 kutseeksami toimumise aeg  - uus info lisandub peagi.

 

Kutseeksami tasu on 138 EUR.