Korrakaitseametniku kutse andmine

Kontakt:

Korrakaitseametniku kutsekomisjoni asjaajamist korraldab politsei- ja piirivalvekolledžis Sirle Kodasma, e-post sirle.kodasma [at] sisekaitse.ee,  telefon 501 5819.

 

Korrakaitseametniku 5. taseme õppe kohta loe täpsemalt siit. 

 

Üldinfo

Kutsekoja aadress

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutseregister

Kutsekomisjoni koosseis 

Kutseandmise kord  

Korrakaitseametniku kutsestandardid

· Korrakaitseametnik, tase 5 

· Korrakaitseametnik, tase 6 

 

Kõiki kehtivaid kutsestandardeid saad vaadata siin.

 

Kutsete taotlemise eeltingimused

Korrakaitseametnik, tase 5 taotlemise eeltingimused:

· keskharidus

· vastava nõutava erialakursuse läbimine

 

Korrakaitseametnik, tase 6 taotlemise eeltingimused: 

· kõrgharidus

· vastava erialase täiendõppe läbimine

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
  • avaldus
  • koopia haridust tõendavast dokumendist
  • koopiad dokumentidest samalaadsete eelnevate koolituste kohta
  • CV
  • maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta

 

Kutse taastõendamine

Kutse taastõendamisel eelduseks on varasem sama taseme kutsetunnistuse olemasolu.

5. taseme kutse taastõendamise dokumentide esitamise tähtaeg uuendamisel. 

 

Kutsete taastõendamiseks esitatavad dokumendid
  • Taotlus ja eneseanalüüs (vaata näidist siin). 
  • maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta (kutse taastõendamise tasu 57.00)

VÕTA taotlus – eneseanalüüs esitatakse Moodle keskkonnas, info kursusele pääsuks saadetakse taotleja meilile.

VÕTA tingimused ja kord

 

 

Kutseeksami tasu

Kutseeksami ja taastõendamise tasud

Arvelduskonto andmed tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus/taotleja ees- ja perekonnanimi

 

Kutseeksamite toimumise ajad

Korrakaitseametnik, tase 5 kutseeksam 

 

Kutseeksami tasu on 138 EUR.