Digitaalsed lahendused

Igapäevase õppetöö toetamiseks kasutame e-õppe võimalusi ja virtuaalsimulatsiooni õpikeskkondi. Meile on oluline väljundipõhine, kompetentsidele tuginev ja õppijast lähtuv haridusmudel, seda toetav metoodika ning autentsele olustikule vastav innovatiivne koolituskeskkond.

Koolitusvajadustest lähtuvalt aitame:

  • koostada kompleksseid koolitusprogramme,
  • interaktiivseid harjutusi,
  • hindamisinstrumente,
  • pakume tuge e-kursuste ja õppesisu loomisel.

Virruaalsimulatsiooni valdkonnas teeme koostööd Hollandi ettevõttega XVR Simulation.