Kolledži kontaktid

 

Jaanis Otsla
Direktor
+372 515 3224
jaanis.otsla [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Jaanis

 

#täienduskoolitused
#õppused
#arendus- ja koolitusprojektid
#harjutusväljak
#EOD õppekavad
#kolledži juhtimine ja esindamine
#strateegiline planeerimine
#eelarve
#välissuhtlus

Kady Danilas
Direktori asetäitja
+372 5390 1923
kady.danilas [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
https://www.etis.ee/CV/Kady_Danilas/est/

 

Kady

 

#päästetöö täienduskoolitused
#Väike-Maarja õppekompleks
#kolledži juhtimine ja esindamine
#strateegiline planeerimine
#eelarve
#välissuhtlus
Tauno Suurkivi
Kriisireguleerimise projektijuht
+372 5212 903
tauno.suurkivi [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Tauno

 

#EUMA projekt
#Kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitse koolituste kontseptsioon
#Elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimise mikrokraadi kursuse käivitamine
#Kriisialased koolitused, kursused, sh loengud
Andres Parve
Kriisireguleerimise analüütik
+372 5690 2722
andres.parve [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Andres

 

#Kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitsealane teadustegevus
#Uurimistööde (sh üliõpilastööde) juhendamine
#Õppetöö läbiviimine
#Kriisialased koolitused, kursused, sh loengud
#Kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitse populariseerimine
Priit Laaniste
Kriisireguleerimise analüütik
+372 509 7158
priit.laaniste [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Priit

 

#Kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitsealane teadustegevus
#Uurimistööde (sh üliõpilastööde) juhendamine
#Õppetöö läbiviimine
#Kriisialased koolitused, kursused, sh loengud
#Kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitse populariseerimine

Regina Kaasik
Referent
+372 53 576 463
regina.kaasik [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
https://www.etis.ee/CV/Regina_Kaasik/est/

Regina

 


#asjaajamine
#tervislik eluviis
#töökeskkond
#kutse andmine
#tuleohutuse mikrokraad
#sündmuste korraldamine

 

Direktori asetäitja vastutusala

Eva-Liisa Arro
Täiendusõppe nõunik
+372 5070545
eva-liisa.arro [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn

 

Eva-Liisa

 

#täiendusõppe planeerimine, koordineerimine, arendamine
#täiendkoolituste analüüsimine ja tulemuslikkuse hindamine
Helen Kiis
Täiendusõppe spetsialist
+372 5 248 753
helen.kiis [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Helen

 

#täienduskoolituste korraldamine
#koolituste arved
#JUHAN

Anella Pikki
Täiendusõppe spetsialist
+372 5400 5574
anella.pikki [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja

Anella

 

#täienduskoolituste korraldamine

Mart Käit
Täiendusõppe nõunik
mart.kait [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Mart K

 

#I ja II juhtimistasandi hindamised
#täiendkoolitused
#arendus- ja koolitusprojektid
Kristjan Mägi
Päästevahendite peaspetsialist
+372 56 266 737
kristjan.magi [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
KristjanM

 

#harjutusväljaku haldamine
#päästevarustuse ja -tehnika haldamine
Are Ilves
Päästevahendite spetsialist
+372 5172 400
are.ilves [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarjaa
Are

 

#sõidukite hoolduse ja remondi korraldamine

 

Kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetool

Ülle Mäe
Õppetooli juht-nooremlektor
+372 5568 4009 
ylle.mae [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
ülle

 

#õppetooli juhtimine
#õppetöö planeerimine ja õppekava arendus
#päästekorraldajate kutseõpe
#päästeteenistuse kõrgharidusõpe
Reet Kasepalu
Teadur
+372 5259 824 
reet.kasepalu [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Reet_Kasepalu/est
Reet

 

#tehnoloogiarikkas keskkonnas õppimine ja õpetamine
#uurimisdisain
#koostööpõhine õpe
#rühmatöö 
#võõrkeeledidaktika
#teaduskommunikatsioon
#uurimisdisaini koostamine
Eleri Aitman
Õppekorralduse spetsialist
+372 5347 1459
eleri.aitman [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Eleri

 

#päästekorraldaja
#päästeteenistus
#õppetöö planeerimine
#õppetöö läbiviimise toetamine
#õppurite nõustamine
#(külalis)õppejõudude nõustamine
#TAHVEL
#MOODLE
Triin Melnik
Tasemeõppe peaspetsialist
triin.melnik [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Triin_Melnik/est/
Triin

 

#keemia-, bioloogia-, radioloogia- ja tuumavaldkond (KBRT ehk CBRN)

 

Mirjam Vint
Tasemeõppe juhtivspetsialist
+372 53 444 717
mirjam.vint [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Mirjam

 

#praktikad
#terviseõpetus
Alar Valge
Vanemlektor
+372 5 067 766
alar.valge [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Alar_Valge/est
Alar

 

#ehituslik ja korralduslik tuleohutus
#tulekahjude tekkepõhjuste menetlemine
# tuleohutusspetsialisti ja -eksperdi kutsed
Jaan Tross
Lektor
+372 5 140 441
jaan.tross [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Jaan_Tross/est
Jaan

 

#kriisireguleerimine
#riskijuhtimine
#elanikkonnakaitse
#kriisijuhtimine
Kärt Reitel 
(lapsehoolduspuhkusel)
Lektor
+372 5664 0757
kart.reitel [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/K%C3%A4rt_Reitel/est
Kärt

 

#kemikaaliohutus
#tule- ja keemialabor
Orm Tammepuu
Vanemõpetaja
orm.tammepuu [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Orm

 

#tuleohutusekspert
#korralduslik tuleohutus
Vitali Merkurjev
Õpetaja
vitali.merkurjev [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Vitali

 

#tule- ja keemialabor
#ehituslik ja korralduslik tuleohutus
#tuleohutusspetsialisti ja -eksperdi kutsed
Jane Peiponen
Päästekorralduse õppejuht-õpetaja
jane.peiponen [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Jane

 

#päästekorraldaja õpe
Liis Truubon
Õpetaja
liis.truubon [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Liis

 

#ennetustöö
Rauno Annama
Instruktor
+372 5688 7978
rauno.annama [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Rauno

 

#päästekorraldaja õpe
Maarja Kängsep
Õpetaja
+372 5323 5716
maarja.kangsep [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Maarja

 

#esmaabi
#päästekorraldaja õpe
Kalle Sild
Õpetaja
kalle.sild [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
Kalle

 

#päästekorraldaja õpe
#olukorrateadlikkus
Gert Teder
Nooremlektor
gert.teder [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Gert_Teder/est/
Gert

 

#suurõnnetuste juhtimine ja kriisikommunikatsioon
Helmo Käerdi
Emeriitprofessor
helmo.kaerdi [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Helmo_K%C3%A4erdi/est 
Helmo

 

#pääste valdkonna rakendusuuringud;
#statistika;
#kvantitatiivne andmeanalüüs;
#matemaatiline modelleerimine
Feliks Angelstok
Emeriitprofessor
feliks.angelstok [at] sisekaitse.ee
Asukoht: Kase 61, Tallinn
https://www.etis.ee/CV/Feliks_Angelstok/est
Feliks

 

#rakendusuuringud

 

Päästetööde õppetool

Terje Lõomets-Lõoke
Õppekorralduse spetsialist
+372 53 508 455
terje.loomets-looke [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Terje

 

#päästjad
#päästemeeskonna juhid
#õppetöö planeerimine
#õppetöö läbiviimise toetamine
#(külalis)õppejõudude nõustamine
#õpilaste nõustamine
#TAHVEL
#MOODLE

 

 

Igor Šarin
Vanemõpetaja
+372 5 048 769
igor.sarin [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Igor

 

#päästetööd
#tulekustutustööd
#vabatahtliku päästja e-õpe
Taavi Aruvainu
Vanemõpetaja
+372 53 413 823
taavi.aruvainu [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Taavi

 

#päästetööd
#veepääste
Ando Vainjärv
Kutseõpetaja
ando.vainjarv [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Ando

 

#päästetööd
#nööripääste
Tambet Kütt
Vanemõpetaja
+372 5 231 378
tambet.kytt [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Tambet

 

#päästetööd
#päästetööde juhtimine
#päästetöö juhtide hindamine
#virtuaalsimulatsioon (XVR)

Pavel Ivanov
Nooremlektor
pavel.ivanov [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja

https://www.etis.ee/CV/Pavel_Ivanov/est/

Pavel

 

#päästetööd
#päästetööde juhtimine
#päästetöö juhtide hindamine
#ennetustöö
#tööohutus
#päästealane IKT
#pääste koolitusõpe
Daniel Jefimov
Õpetaja
+372 5685 6911 
daniel.jefimov [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Daniel

 


#keemiapäästetööd
#päästetööde juhtimine
Mart Kohv
Õpetaja
+372 5399 3520
mart.kohv [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Mart

 

#päästetehnika
#tulekustutustööd
Jan Trakmann
Instruktor
jan.trakmann [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Jan

 

#päästetööd
#liiklusõnnetuse järgsed päästetööd
Kristjan Siiroja
Instruktor
Kristjan.siiroja [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
KristjanS

 

#päästetehnika
#päästetööd
#tulekustutustööd
#vabatahtliku päästja suitsusukeldumine
Rene Šimko
Instruktor
rene.simko [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Rene

 

#päästetööd
#päästetehnika
#nööripääste
#varingupääste
Madis Klaassen
Õpetaja
madis.klaassen [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Madis

 

#päästetööd
#suitsusukeldumise õppepäev
#päästetööde juhtimine
#varingupääste
Ragne Savi
Õpetaja
+372 5804 5825
ragne.savi [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Ragne

 

#esmaabi
Silver Kritt
Instruktor
silver.kritt [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Silver

 

#päästetehnika
#tulekustutustööd

Ants Rikberg
Õppedistsipliini vanemspetsialist
ants.rikberg [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja

Ants

 

#õppedistsipliin
#kehaliste võimete arendamine

 

Haldusosakond Väike-Maarjas

Siiri Sibrits
Haldusjuht
+372 5047 307
siiri.sibrits [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja

 

#hoonete haldamine
#majutamise, toitlustamise korraldamine
#ruumide korrashoiu korraldamine
#hangete läbiviimine
Anne-Ly Nilbe
Söökla juhataja
+372 612 6855
anne-ly.nilbe [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Anne-Ly

 

#toitlustamine
#söökla töö korraldamine
Viivi Kahr
Laospetsialist
+372 520 6032
viivi.kahr [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
Viivi

 

#tulekustutusriietuse väljaandmine ja korrashoidmine
#vormiriietuse lao korraldamine
Kaja King
Administraator
+372 612 6850
kaja.king [at] sisekaitse.ee
Asukoht: J. Liivi 6, Väike-Maarja
kaja

 

#vastuvõtulaua töö korraldamine
#majutamine
#võtmete väljastamine