Registreerumine 2022/23. õa kevadsemestri üldõpingute valikainetesse

02.01.–15.01.2023 on võimalik deklareerida üldõpingute valikaineid 2022/2023. õppeaasta kevadsemestriks.

 

MILLEGA ARVESTADA?

 • Kõrgharidusõppes peab üliõpilane oma õpingute vältel valima vähemalt 10 EAP ulatusest üldõpingute valikaineid. Kutseõppes üldõpingute valikainete valikukohustus puudub.
 • Sisejulgeoleku magistri õppekavas ei ole vabaaineid ega üldõpingute valikaineid ette nähtud. Kui aga magistrant suudab mõne allpool nimetatud üleakadeemialise valikaine enda tunniplaaniga klappima panna, siis ta võib registreeruda.
 • Üldõpingute valikained toimuvad reeglina neljapäeva pärastlõunatel või reede hommikutel, sporditreeningud ka teiste tööpäevade õhtutel.
 • Selleks, et üldõpingute valikaine kursus toimuks, peab õppeainesse registreeruma vähemalt 10 õppurit.
 • Osadel õppeainetel on registreerumispiirang ja kehtib põhimõte "kes ees, see mees", mistõttu on oluline, et otsus tehakse võimalikult varakult.
 • Oma valiku tegemisel on väga oluline mõelda läbi, kas Teil on realistlikult võimalik õppeaines osaleda. Selleks tutvuge õppeainete ajakavadega ja treeninggruppide ajakavadega. Ühtlasi ei maksa ühekorraga liiga paljudesse üldõpingute valikainetesse registreeruda, sest paljude õppeainete puhul ajad kattuvad.

 

KUIDAS VALIKAINEID DEKLAREERIDA?

Üldõpingute valikainete deklareerimine toimub õppeinfosüsteemis Tahvel. Tutvu juhendiga SIIN.

Üldõpingute valikainete hulka kuuluvad ka õppeained "Kehaliste võimete arendamine treeninggruppides 1–4" ja üldised keeleõppe ained (nt eesti keel, vene keel, inglise keel).
*Keeleõppe ainetele registreerumist koordineerivad kolledžid koos keelekeskusega vastavalt õppurite keeleoskuse tasemele ning nendele eraldi registreeruma ei pea.
*Treeninggruppidesse registreerumine toimub kodulehel. Täpsemad juhised leiate lehe allosast.
 

Tahvlis on registreerumiseks avatud järgmised üldõpingute valikained: 

 • ÕOKC5214 Avalik eneseväljendus ja esinemisjulgus (3 EAP) – aineprogramm 
 • VALSV16 Lähisuhtevägivald ja juhtumi lahendamine (4 EAP) – aineprogramm 
 • ÕOKC5224 Suhtlemise alused (2 EAP) – aineprogramm 
 • ÕOKC5211 Ülekuulamine ja kehakeel (3 EAP)
 • KEEC5233 Eesti keele ortograafia lõputöö kirjutajale (e-kursus) (2 EAP)
 • KEEC5239 Soome keel edasijõudnutele (e-kursus) (3 EAP) – aineprogramm 
 • ÕOKC5219 Vaimne enesejuhtimine (e-kursus) (3 EAP) – aineprogramm
 • RPTC5203 Vabatahtliku päästja I astme teoreetiline osa (e-kursus) (1 EAP) – aineprogramm

Valikainete ajakavad on leitavad SIIT.
 

Kui Teil tekib üldõpingute valikainetesse registreerumisel probleeme või küsimusi, siis palun kirjutage monika.ristmae [at] sisekaitse.ee või tulge õppeosakonda (ruum B228).

 

KEHALISTE VÕIMETE ARENDAMINE TREENINGGRUPPIDES

Üldõpingute valikainete hulka kuuluvad ka õppeained "Kehaliste võimete arendamine treeninggruppides 1–4". Iga treening annab 1 EAP, kuid ühes semestris saab õppur deklareerida treeninguid 2 EAP ja õpingute vältel kokku maksimaalselt 4 EAP ulatuses. Treeningutel saab vabade kohtade olemasolul osaleda ka ilma EAP-sid saamata (palun märgi see registreerumisel).

Treeningute ajakavad on leitavad SIIT.

Kuidas soovitud treeninggruppi valida?

 • Valige loendist endale sobilik(ud) treening(ud).
 • Täitke allolev registreerimisvorm ning esitage oma soov.
 • Saadud andmete põhjal lisab õppeosakond õppeinfosüsteemis Tahvel soovitud treeningu(d) Teie deklaratsiooni.
   
KEVADSEMESTRIL PAKUTAKSE JÄRGMISI TREENINGUID:
Kohtade arv: 30
Kohtade arv: 20
Kohtade arv: 14
Kohtade arv: 15
Kohtade arv: 35
Kohtade arv: 18
Kohtade arv: 18

 

Registreerumiseks palun täitke allolevad väljad.